Vi har hjälpt svenska företag i 10 år!

Vi på Plana Juridiska vänder oss till små- och medelstora företag som har behov av rådgivning och stöd i tvister och obeståndsfrågor. Även åtgärder som utvecklar företagandet till att bli bättre och säkrare är en lika viktig del av verksamheten.

Ambitionen är att erbjuda helhetslösningar som tar hänsyn till både företagets och företagarens egen situation. Ett säkert företag med en trygg företagare är målet med våra insatser.

Våra kunniga och erfarna medarbetare, i kombination med ett nätverk av externa specialister på olika sakområden, som kan hjälpa till att strukturera problemen, se möjligheterna och finna lösningarna, är nyckeln till framgång.

Det är ingen hemlighet att vi ofta hittar lösningen på företagets specifika situation genom att identifiera och lyfta fram möjligheter som många kanske inte trodde fanns. Vi kallar det själva för Plan-a. Våra uppdragsgivares upplevelse är att vi är ytterst skickliga på att vända motgång till framgång!

VÅRA TJÄNSTER

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten..

Konkurs

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

Företagsjuridik

Alla företag kan någon gång hamna i en situation när det inte längre går att betala de förfallna fakturorna. Det är inte ovanligt att man då hamnar i en likviditetskris.

Företagsförvärv

När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv.

Likvidation

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Turnaround

En Turnaround görs för att skapa ett hållbart företag, man vänder en affärsverksamhet ifrån en situation som inte uppfyller förväntningarna, eller går dåligt.

Företagsrekonstruktion

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten. Det kan exempelvis handla om förändringar i företagets produktsortiment, byte av verksamhetslokaler eller förändringar av antalet anställda. När en ekonomisk kris väl är ett faktum räcker det oftast inte med enbart en rekonstruktion i sak.

Läs mer!Kontakta oss
Konkurs

Konkurs

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. Visst är det beklagligt när en kund går i konkurs och konsekvensen blir att det egna bolaget hamnar i likviditetskris, men även detta går att hantera med rätt kompetens.

Läs mer!Kontakta oss
Företagsjuridik

Företagsjuridik

Företagsjuridik handlar om rättigheter och skyldigheter i förhållande till kunder, leverantörer, samarbetspartners och eventuella delägare. Som avtalspartner och juridiskt ombud hjälper våra jurister er att skydda era ekonomiska intressen.

Läs mer!Kontakta oss
Företagsförvärv

Företagsförvärv

När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare men det kan även vara en fysisk person. Plana hjälper dig med allt ifrån process till medling och avtal.

Läs mer!Kontakta oss
Likvidation

Likvidation

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Vi hjälper dig genom både process och avtal.

Läs mer!Kontakta oss
Turnaround

Turnaround

En Turnaround görs för att skapa ett hållbart företag, man vänder en affärsverksamhet ifrån en situation som inte uppfyller förväntningarna, eller går dåligt. Genom att ta fram och genomföra en konkret plan med tydliga aktiviteter och styra bolaget med några få nyckelparametrar, kan en snabb förändring skapas.

Läs mer!Kontakta oss

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Christer Backman

Rekonstruktio

Om mig

35-års erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling och strategiarbete i företag. Kunnig inom försäljning, ekonomi, finansiering, företagsjuridik och obestånd.

Tomas Arebo

Rekonstruktion

Om mig

Expert inom ”turnarounds” av bolag och arbetar i första hand med företagsrekonstruktioner och obeståndsfrågor. Företagsstrukturer och företags/inkråms överlåtelser.

Simarjit Kaur

Affärsjurist

Om mig

Studier inom affärsjuridik vid SSKU Law School samt LiU. Juridiskt ombud i skatteärenden och företagsrekonstruktioner. Erfarenhet av skatteutredningar från såväl offentlig som privat sektor.

Christopher Edliden Sthyr

Jur.kand.

Om mig

Jur.kand. vid Uppsala universitet 2016. Verksam inom obeståndsrätt såsom företagsrekonstruktioner, konkurser och kommersiella avtal. Även kunnig inom offentlig rätt.

Malin Backman

Kontorsansvarig

Om mig

Text

Cecilia Lind

Jur. kand.

Om mig

Jur.kand. vid Stockholms Universitet 2017. Specialiserad inom affärsjuridik. Arbetar med företagsrekonstruktioner, obeståndsfrågor, upprättande av kommersiella kontrakt samt bolagsrätt.

Robert Falk

Ekonomiansvarig

Om mig

Mångårig erfarenhet av redovisning och skattefrågor. Gör såväl utredningar som rättelser av redovisning. Expert på att snabbt göra, hantera, eller rätta bokföringar åt mindre och medelstora bolag.

Nathalie Nagy

Redovisningsekonom

Om mig

Utbildad civilekonom med inriktning redovisning. Jobbar med den löpande bokföringen här på Plana och hjälper i vissa fall klienter med utredningar och upprättande av bokslut mm. Har alltid haft en känsla för problemlösning.

Hampus Backman

Försäljning & marknad

Om mig

"Är Account Manager på Plana Arbetar främst med att kontakta företag och företagare, göra mötesbokning och finnas tillgänglig för en bra kundservice. Har erfarenhet av olika typer av försäljning.

Sebastian Stern

Företagsrådgivning

Om mig

Dubbel Masterexamen inom ekonomi och finans från UNSW i Sydney. Tidigare VD på ett internationellt IT-bolag. Spetskompetens inom affärsutveckling, affärsstrategi och försäljningsstrategi.

Lisa Talling

Redovisning och bokslut

Om mig

Text

Daniella Jonsson

Redovisningsekonom

Om mig

Utbildad nationalekonom vid SU. Tidigare arbetat som financial controller på ett börsnoterat bolag som gett mig erfarenheter inom redovisning samt uppbyggnad av ekonomifunktionen.

Annastasios Martidis

Konsult

Om mig

Jur.kand. vid Uppsala Universitet 2016. Erfarenhet inom finansbranschen, jobbar med affärsjuridiska frågor med allt från företagsrekonstruktioner till obeståndsfrågor.

Vi är medlemmar i:

Stockholms Handelskammare
Småföretagarnas Riksförbund
Företagarna