Background Image

Konkurs

Vi hjälper svenska företag i konkurssituationer

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. Vi på Plana Juridiska har hjälpt ett stort antal företag med att hantera den uppkomna situationen.

Det finns ofta flera olika alternativ till att bolaget försätts i konkurs. Det absolut viktigaste är att agera i god tid och planera för bolaget och företrädarnas bästa framåt.

Vad händer om du..?

Fått konkursansökan

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under...

Egen konkursansökan

Om ett företag inte kan betala sina skulder och heller inte ser en lösning inom en rimlig tid bör överväga om bolaget skall försättas i konkurs...

Felaktig konkursansökan

En konkursansökan skall endast inges om företaget kan anses vara på obestånd, endast detta behandlas i en konkursförhandling...