Background Image

Likvidation

Vi hjälper svenska företag med likvidation

Likvidation kan i vissa situationer vara ett väldigt klokt val av åtgärd. Vi på Plana Juridiska har stor erfarenhet och kan på så vis underlätta processen avsevärt.

Viktiga sakerna att tänka på vid en likvidation av aktiebolag.

 • Besluta
  Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman och gäller direkt. Bolagsstämman kan dock bestämma att beslutet ska gälla från och med ett visst datum, dock ej senare än den första dagen på det närmast följande räkenskapsåret.
 • Registrera
   Se till att beslutet registreras hos Bolagsverket, det finns en blankett som heter frivillig likvidation nummer 832. Följande måste framgå: Varför man vill likvidera aktiebolag samt vilka alternativ till likvidation som finns. Från vilken tidpunkt man vill att likvidationen ska gälla. När skiftet antas infalla samt dess storlek. Vem som föreslås som likvidator, om du inte har något förslag så kan du be Bolagsverket om hjälp att finna lämplig likvidator.
  • Bifoga
   Följande handlingar måste bifogas till Bolagsverket:Senaste årsredovisningen samt aktuell resultat- och balansrapport. Om aktiebolaget har en revisor så måste en revisionsberättelse skickas med. En uppdatering från styrelsen om händelser efter senaste årsredovisningen som kan betraktas som viktiga som ska undertecknas av minst hälften av styrelseledamöterna. Meritförteckning på önskad likvidator.
  • Betala
   Betala registreringsavgiften, glöm inte att bolagets namn och organisationsnummer måste framgå
  • Granskning
   Bolagsverket granskar nu alla handlingar som har kommit in.

   Därefter är det en process på 6 månader innan bolaget är likviderat. Anledningen till att det tar så lång tid är att Bolagsverket ska kalla på okända borgenärer under 6 månader.

   Om allt går som det ska är bolaget därefter likviderat och upplöst och i samband med det kan du tillgodogöra dig bolagets kapital.

  Kontakta oss

  Plana Juridiska

  www.creditsafe.sehttps://www.soliditet.se