Background Image

Referenser

Våra uppdrag

Vi på Plana Juridiska hjälper fler än 150 bolag och företagare varje år. Det innebär att vi hanterar ca 15-30 rekonstruktioner per år, säkert över 25 inkråmsaffärer samt en rad bolags- och ägartvister plus en hel del konkursärenden.
Våra klienter brukar uppskatta att vi har så stor erfarenhet av affärer och företagande, speciellt inom affärsutveckling, bolagshantering, ledningsfrågor, affärs- och obeståndsjuridik, företagsekonomi, redovisning och skattefrågor.

Här finner du några exempel på olika uppdrag och lösningar som vi medverkat till. Notera att förutsättningarna för varje bolag har varit olika, så vi avråder bestämt från att se dessa exempel som en ”gör det själv” lösning.

 • Assistansbolag i Stockholm

  Assistansbolag i Stockholm
  I december 2015 blev vi på Plana kontaktade av ett medelstort assistansbolag som hade stora likvidproblem.

  Deras fråga till oss var. Vad ska vi ta oss till?

  Efter att ha gått igenom bolagets situation blev det klart att det i grunden fanns en bra verksamhet, bra kassaflöde och en möjlig framtida lönsamhet. Men likviditeten var som sagt dålig. Vi hjälpte därefter bolaget att påbörja en företagsrekonstruktion, då fick man hjälp genom lönegaranti, och en betalningsinställelse. Snabbt växte kassan i bolaget. I enlighet med våra råd, genomfördes en rad förbättringar i verksamheten som ökade lönsamheten. Så på relativt kort tid vändes verksamheten till ett mycket bra bolag. Efter en del arbete kom vi överens med skatteverket och leverantörer om ett ackord, vilket betalades direkt av bolaget.

  Nu hade ägarna ett lönsamt och välskött bolag.

  Efter ett tag fick vi en ny förfrågan ifrån ägarna. Dom ville att vi skulle hjälpa till att sälja deras företag, vilket vi sedermera gjorde. Idag jobbar en av ägarna kvar som konsult i bolaget, och alla parter blev väldigt nöjda-->