Background Image

Företags-
rekonstruktion

I ett krisläge behöver företaget ett skyddande skal.

Vi på Plana Juridiska är specialister på företagsrekonstruktioner. De senaste tio åren har vi räddat många företagare från katastrof genom att vi har lyckats vända kriser till framgångsrikt företagande igen. Men utan effektiva verktyg hade det inte varit möjligt.

En företagsrekonstruktion kan ge ditt företag ett skydd mot verkställighet och en möjlighet att hantera bolagets ekonomiska situation. Det innebär i princip att man skapar ett skyddande skal kring ert företag, så att ni får arbetsro och därmed möjlighet att klara upp era problem under ordnade och kontrollerade former Företagsrekonstruktionen är ett effektivt verktyg för att skapa och säkerställa en framtid för ett bolag som idag har likvidproblem. Bolag som har en sund affärsmodell, bra kassaflöde och framtida lönsamhet, men som av någon anledning har hamnat i en situation där man inte kan betala sina leverantörer, skatter eller löner, ges genom en företagsrekonstruktion en möjlighet att komma till rätta med den svåra situationen. Detta sker genom att bolaget får hjälp att hantera sina gamla skulder och viss hjälp med löner, genom lönegaranti.
Avsikten är att bolaget efter rekonstruktion skall vara sunt, livskraftigt och kunna fortsätta utvecklas.

Lagen om företagsrekonstruktion

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

Rekonstruktion - inte detsamma som konkurs

En konkurs innebär att företaget avlider, en företagsrekonstruktion är en pånyttfödelse. Konkurs är alltså något helt annat. Efter en företagsanalys gör vi en rekonstruktionsplan för att återställa livskraften i företaget.

Så här går en rekonstruktion till

En företagsrekonstruktion ger företaget ett skyddande skal som medför att skulder inte får betalas under pågående företagsrekonstruktion. Företaget köper sig tid och kan under ordnade former väcka nytt liv i verksamheten.

Företagsrekonstruktion för anställda

En företagsrekonstruktion är en ofta turbulent och påfrestande period. Därför är det viktigt att värna om goda relationer och tänka på att när rekonstruktionen är avslutad ska företaget fungera som vanligt igen.

Företagsrekonstruktion för fordringsägare

Utan goda relationer med fodringsägare, kunder och leverantörer är det omöjligt att bedriva verksamhet. Viktigt därför att informera under pågående rekonstruktion så att dessa finns kvar när man återgår till den normala verksamheten.

Företagsrekonstruktion för leverantörer

När företaget inte kan betala fakturorna till sina leverantörer uppstår en affärskritisk situation. Plana Juridiska agerar mellanhand och kan skapa ekonomiska lösningar mellan företag och fordringsägare och utan att relationer äventyras.