Background Image

Företagsjuridik

Vi hjälper svenska företag

Plana Juridiska har specialistkompetens på hur hantera tvister rörande krav, obestånd och liknande. Vi hjälper till med att lösa ägarrelaterade tvister och alla typer av avtalsfrågor.

I September 2015 inledde vi samarbete med Småföretagarnas Riksförbunds 23.000 medlemmar att bistå dessa med rådgivning i alla företagsrelaterade frågor.

Vad händer om du..?

Inte kan betala

Plana Juridiska har under lång tid skaffat sig erfarenheter och metoder för att hantera olika typer av finansiella förhandlingar...

Inte vill betala

När någon inte vill betala gäller det att agera direkt och korrekt. Då först är företaget skyddat från obehagliga överraskningar...

Fått inkassokrav

När kan man lämna över en faktura till inkasso? Jo, fakturan måste vara förfallen utan att betalning har kommit in...

Fått betalföreläggande

Den som har en fordran på ett företag eller en enskild person kan ansöka om betalnings- föreläggande hos Kronofogden...

Fått konkursansökan

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under...

Fått betalanmärkning

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis...