Background Image

Företags-
rekonstruktion

I ett krisläge behöver företaget ett skyddande skal.

Vi på Plana Juridiska är specialister på företagsrekonstruktioner och turnarounds. De senaste tio åren har vi räddat många företagare från katastrof genom att ha lyckats vända krisen till framgångsrikt företagande igen. Men utan effektiva verktyg hade det inte varit möjligt.

En företagsrekonstruktion innebär i princip att man skapar ett skyddande skal kring företaget, så att det får arbetsro och därmed möjlighet att klara upp sina problem under ordnade och kontrollerade former.

Lagen om företagsrekonstruktion

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

Rekonstruktion - inte detsamma som konkurs

En konkurs innebär att företaget avlider, en företagsrekonstruktion är en pånyttfödelse. Konkurs är alltså något helt annat. Efter en företagsanalys gör vi en rekonstruktionsplan för att återställa livskraften i företaget.

Så här går en rekonstruktion till

En företagsrekonstruktion ger företaget ett skyddande skal som medför att skulder inte får betalas under pågående företagsrekonstruktion. Företaget köper sig tid och kan under ordnade former väcka nytt liv i verksamheten.

Företagsrekonstruktion för anställda

En företagsrekonstruktion är en ofta turbulent och påfrestande period. Därför är det viktigt att värna om goda relationer och tänka på att när rekonstruktionen är avslutad ska företaget fungera som vanligt igen.

Företagsrekonstruktion för fordringsägare

Utan goda relationer med fodringsägare, kunder och leverantörer är det omöjligt att bedriva verksamhet. Viktigt därför att informera under pågående rekonstruktion så att dessa finns kvar när man återgår till den normala verksamheten.

Företagsrekonstruktion för leverantörer

När företaget inte kan betala fakturorna till sina leverantörer uppstår en affärskritisk situation. Plana Juridiska agerar mellanhand och kan skapa ekonomiska lösningar mellan företag och fordringsägare och utan att relationer äventyras.