Background Image

Turnaround

En Turnaround görs för att skapa ett hållbart företag.

Vi på Plana Juridiskavänder er affärsverksamhet ifrån en situation som inte uppfyller era förväntningarna, eller som går dåligt. Genom att ta fram och genomföra en konkret plan med tydliga aktiviteter och styra bolaget med några få nyckelparametrar, kan en snabb förändring skapas.

När vi gör en Turnaround tar vi fram en målbild. Den visar på era visioner med er verksamhet och vad som är realistiskt genomförbart. Tillsammans konstaterar vi var bolaget befinner sig idag och vart bolaget är på väg. Vi frågar oss vad som händer om ingenting förändras i verksamheten, vi föreställer oss ett scenario.

Eftersom, att göra samma sak som lett fram till nuvarande situation, bara leder vidare i samma riktning, behöver vi förändra verksamheten. Det innebär att nytänkande och strukturella förändringar måste ske för att vi ska kunna förvänta oss ett annat resultat.Vi planerar, genomför och följer upp förändringarna, där de viktigaste och enklaste förändringarna görs först, för att sedan följas åt av en mer djupgående utvecklingsplan.

Kontakta oss