Background Image

Turnaround

När du nått botten eller vill mer med ditt företag

Många företag kan tyvärr hamna i en återvändsgränd, företaget kanske har utveklats men strukturer, rutiner och arbetssätt har inte följt med i samma takt. Lönsamheten kan vara hotad. Vi på Plana Juridiska har hjälpt bistått många företag i svåra situationer så att de har kunnat vända situationen till något positivt.

En Turnaround görs för att skapa ett hållbart företag, man vänder en affärsverksamhet ifrån en situation som inte uppfyller förväntningarna, eller går dåligt. Genom att ta fram och genomföra en konkret plan med tydliga aktiviteter och styra bolaget med några få nyckelparametrar, kan en snabb förändring skapas.

Turnaround

När vi gör en Turnaround tar vi fram en målbild. Den visar på era visioner med er verksamhet och vad som är realistiskt genomförbart. Tillsammans konstaterar vi var bolaget befinner sig idag och vart bolaget är på väg. Vi frågar oss vad som händer om ingenting förändras i verksamheten, vi föreställer oss ett scenario.