Alla pratar om konkurs, ingen pratar om rekonstruktion

Byggarbetsplats

Det är skakigt nu. Nattsvarta rubriker om branscher i kris, om permitteringar, varsel och uppsägningar och om företag på väg mot konkurs. Givetvis ska man ta människors oro på största allvar och inte på något vis underskatta de svårigheter vi står inför. Men allt är inte nattsvart – även om det kan se så ut. För krisande bolag finns hjälp att få och en möjlighet att undvika konkurs för att komma ut igen på andra sidan. Lösningen kan vara rekonstruktion, det säger Christer Backman, VD på Plana.

Just nu pekar nästan samtliga prognoser och kurvor tvärt nedåt. Coronaviruset lamslår eller har i alla fall stor påverkan på de flesta branscher: från turism till tung industri.

– SAS har förlorat i princip alla sina kunder på mindre än två veckor och permitterat 90 procent av sin personal, byggbranschen förutser svårigheter med både materialförsörjning och personal. Retail har kämpat med vikande siffror länge, och att folk nu slutar går ut och handla helt bättrar på intet sätt på situationen. Samma sak för restaurang- och cafénäringen, där många småföretagare kommer att få det väldigt kämpigt framöver. Vi har aldrig sett något liknande tidigare, säger Christer Backman.

Rekonstruktion kan vara räddningen

Men det måste inte gå så illa och det finns sätt att ta sig igenom krisen. Ett sätt att av egen kraft undvika konkurs är att ansöka om rekonstruktion.

– En rekonstruktion innebär att bolaget tar ”time out” och får möjlighet att reda upp sin situation. Rekonstruktion innebär att skulderna fryses och att inga utbetalningar till fordringsägare får ske medan rekonstruktionen pågår. Tillsammans med rekonstruktören går bolaget igenom de möjligheter som finns för att få fart på verksamheten igen, säger Christer Backman.

Börja rekonstruktionen i tid

Årligen genomförs ett par hundra företagsrekonstruktioner i Sverige, medan antalet konkurser kan räknas i tusental. Hur kommer det sig? Och varför pratar så få om rekonstruktion?

–Kanske är det för att många inte känner till att möjligheten till rekonstruktion finns. Men kanske också för att många företagare väntar med att begära hjälp tills det är för sent. Man vill klara upp situationen själv, av egen kraft – vilket är förståeligt. Men ”kan själv”-mentaliteten kan faktiskt få motsatt effekt. En rekonstruktion har bäst förutsättningar att lyckas om man börjar i tid, säger Christer Backman.

Ta hjälp av några som kan

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer. Vi har också experter på affärsutveckling, ekonomistyrning och bolagsjuridik. Vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Tveka inte att kontakta oss, ju tidigare desto bättre. Då ökar chanserna för att vi kan hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen, från motgång till framgång.

Läs mer

Coronapanik skördar företagsoffer

En levande transportbransch får Sverige att rulla

Dennis Järnstål
Företagsrådgivning
Hampus Backman
Företagsrådgivning I Gruppchef
Hej, jag heter och jag är intresserad av en fri konsultation. Ni når mig på
Tack för ditt intresse, vi kontaktar dig på din e-postadress.
Vad händer med betalningar till leverantörer under en rekonstruktion?
En företagsrekonstruktion innebär att fordringar på ett bolag som uppstått innan rekonstruktionen, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Bolaget som befinner sig i rekonstruktion får inte betala de skulder som uppkommit innan beslut om rekonstruktion. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via Kronofogden eller försätta bolaget i konkurs. Alla leveranser av alla slag som sker under rekonstruktionen skall bolaget fortlöpande betala för. Det finns enligt lagen rätt att få förskott eller annan säkerhet.
Vad kan och får betalas i en företagsrekonstruktion?
De skulder som uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion får inte betalas under rekonstruktionen. Däremot ska bolaget som befinner sig i rekonstruktion, betala de skulder som uppkommer efter beslutet om rekonstruktion. Kostnader som uppstår under själva rekonstruktionen ska betalas och det finns en rätt att begära kontant betalt, förskott eller annan säkerhet.
Vad betyder företrädaransvar?
I vissa fall kan styrelsen eller den faktiska företrädaren, företrädarna, bli ansvariga för bolagets skuld. Det är inget som sker automatiskt, utan det är fordringsägaren (borgenären) som begär ett företrädaransvar. Det finns olika lagar och förutsättningar för skatteskulder och andra skulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i tid, måste bolagets företrädare i princip omgående vidta ingripande åtgärder, för att vara skyddade mot företrädaransvar. Som styrelseledamot måste du därför varje månad försäkra dig om att bolaget betalat samtliga skatter och att bolagets eget kapital är intakt.
Vad innebär det att mitt företag är på obestånd?
Obestånd används lite slarvigt på många olika sätt för att beskriva en oförmåga att betala skulder. Att ett företag är på obestånd innebär att företaget har oförmåga att betala sina skulder under en längre tid. Det kan handla om att bolaget har en för liten kassa eller betydligt mycket större skulder än tillgångar.
När behöver jag göra en kontrollbalansräkning?
Kontrollbalansräkning görs för att undvika personligt ansvar för styrelsen när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En riktig kontrollbalansräkning och kontrollstämma ger bolaget 8 månader att återställa kapitalet, utan ansvar för styrelsen. Vi på Plana agerar som rådgivare i dessa typer av problemställningar, kontakta oss för mer information.
Jag har fått en tredskodom, vad innebär det och kan jag ändra det beslutet?
En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak. Istället dömer man helt till den ena partens fördel, på grund av att den andre parten i tvistemålet inte besvarat exempelvis en stämningsansökan eller struntat i att dyka upp till själva förhandlingen i rätten. För att en tredskodom ska kunna kungöras, måste tingsrätten med säkerhet veta att den part som inte infunnit sig till förhandlingen har delgivits kallelsen eller stämningsansökan. Den som står som förlorare i tvistemålet när det beslutats om tredskodom, kan begära en så kallad återvinning av domen. En tredskodom som vunnit laga kraft har samma verkan som övriga domar.
Vad är en tvångslikvidation?
Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation. Bolagsverket kan fatta beslut om tvångslikvidation om bolaget inte har inkommit med årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets slut.
Denna webbplats använder cookies för inställningar och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies lagras på din enhet.