fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Information till ägare & styrelse

Här har vi samlat information till dig som äger eller sitter i styrelsen för ett bolag i rekonstruktion. Här kan du läsa mer om saker som kan vara bra och veta och få svaret på frågor som många har under en pågående rekonstruktion.

om Plana

Ägarens och styrelsens roll i en rekonstruktion

Under rekonstruktionen fungerar arbetet i både ledning och styrelse som vanligt. Rekonstruktören träder alltså inte in och tar över bolaget. Enda skillnaden är att styrelsen, utöver sitt ordinarie ansvar som regleras i aktiebolagslagen, också har att efterleva reglerna i rekonstruktionslagen. Bland annat genom att inte öka på skuldbördan under rekonstruktionen och att noga följa rekonstruktörens anvisningar.

LÄS MER

Bra att tänka på:

Det är viktigt med tydlig kommunikation internt om vad som händer i rekonstruktionen för att bibehålla motivationen i bolaget.
Sätt en plan för hur ni ska kommunicera externt. En tydlig plan och målbild för vad ni vill åstadkomma är a och o.
Undvik att öka på skuldbördan under rekonstruktionen. Var noga med att följa rekonstruktörens anvisningar.
Håll farten uppe under rekonstruktionen med en enig och stark styrelse. Ha återkommande möten och kommunicera dagligen hur det går
Företagsrekonstruktion

Rekonstruktörens roll i en rekonstruktion

Rekonstruktörens uppgift är att, tillsammans med företagets styrelse, analysera företagets ekonomiska ställning och möjligheter för att i samråd med styrelsen upprätta en rekonstruktionsplan. I planen ska framgå hur rekonstruktionen ska kunna lyckas och bolagets utveckling kunna vändas.

Lönegaranti

Så fungerar lönegarantin

Lönegarantin innebär att staten, genom Länsstyrelsen, går in och betalar bolagets lönekostnader för arbete som har utförts upp till tre månader före dagen för beslutet om rekonstruktion och upp till en månad efter, upp till ett visst belopp under den tid rekonstruktionen varar.

LÄS MER

Så går en rekonstruktion till:

STEG 1

Nulägesanalys

Första steget är att undersöka förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion. Om analysen visar att företaget har förutsättningar att lyckas förbereder bolaget med hjälp av rekonstruktören en ansökan om företagsrekonstruktion. Man börjar med att hämta in det material som behövs för att skriva ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank och liknande uppgifter.

STEG 2

Ansökan om rekonstruktion

Bolaget ansöker om rekonstruktion hos den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Beslut fattas vanligtvis inom 1–2 vardagar. Inom sju dagar skickar rekonstruktören ut en underrättelse med information till all berörda parter om att bolaget nu befinner sig i företagsrekonstruktion. Tre veckor efter beslut från tingsrätten hålls ett borgenärssammanträde där rekonstruktionsplanen presenteras för berörda parter som ges möjlighet att yttra sig om företagsrekonstruktionen. När den godkänts av tingsrätten är rekonstruktionen formellt igång.

STEG 3

Rekonstruktionen genomförs

Nu börjar implementeringen av de förändringar och förbättringar som beskrivits i rekonstruktionsplanen. Nu är förändringsarbetet igång, Fokus ligger på intäkter, kostnadsbesparingar och att få ordning på ekonomistyrningen, I den här fasen optimeras affären/affärs- modellen och allt syftar till att utveckla företaget till att verkligen bli det bra bolaget. Det är fortfarande den ordinarie företagsledningen som styr bolaget, men i tät samverkan med rekonstruktören. De utbetalningar som måste göras ska godkännas av tingsrätten. Tillsammans med rekonstruktören tar bolaget fram en rekonstruktionsplan för verksamheten, tillsammans med en kassaflödesplan och likviditetsplan.

STEG 4

Ackord – och fortsättning

Rekonstruktionen leder fram till ett ackordsförslag. Det innebär en nedskrivning av skulderna, vanligtvis med mellan 25 - 75%. Ackordets storlek är en balans mellan vad företaget klarar av att betala och vad borgenärerna kan tänkas godta. Borgenärerna beslutar om godkännande genom omröstning. Godkänns ackordet har man nått en ackordsuppgörelse. När man nått dit är rekonstruktionen klar och företaget rustat att klara sig på egen hand igen.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.