fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Borgenär

Här har vi samlat viktig information, verktyg samt de vanligaste frågorna och svaren till dig som är borgenär i en företagsrekonstruktion.

Frågor & svar

Har du fått underrättelse om en rekonstruktion? Så här gör du!

Om du har fått en underrättelse som borgenär i en rekonstruktion betyder det att du eller ditt företag är antecknade som fordringsägare hos rekonstruktionsbolaget. Med andra ord har rekonstruktionsbolaget en skuld till dig eller ditt företag.

LÄS MER

Frågor & Svar

Har du fått en underrättelse om ackordsförhandling? Det här betyder det!

En ackordsförhandling är det sista som sker i en rekonstruktion. Vid ackordsförhandlingen ges borgenärerna tillfälle att rösta om det ackordsförslag som rekonstruktionsbolaget ansökt om.

LÄS MER

Plana som ombud

Behöver du ett ombud?

Vi har stor erfarenhet av att företräda borgenärer vid rekonstruktion. Kontakta oss för ett samtal om hur vi bäst kan hjälpa dig.

Boka möte

Stegen i en rekonstruktion

STEG 1

Nulägesanalys

Första steget är att undersöka förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion. Om analysen visar att företaget har förutsättningar att lyckas förbereder bolaget med hjälp av rekonstruktören en ansökan om företagsrekonstruktion. Man börjar med att hämta in det material som behövs för att skriva ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank och liknande uppgifter.

STEG 2

Ansökan om rekonstruktion

Bolaget ansöker om rekonstruktion hos den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Beslut fattas vanligtvis inom 1–2 vardagar. Inom sju dagar skickar rekonstruktören ut en underrättelse med information till all berörda parter om att bolaget nu befinner sig i företagsrekonstruktion. Tre veckor efter beslut från tingsrätten hålls ett borgenärssammanträde där rekonstruktionsplanen presenteras för berörda parter som ges möjlighet att yttra sig om företagsrekonstruktionen. När den godkänts av tingsrätten är rekonstruktionen formellt igång.

STEG 3

Rekonstruktionen genomförs

Nu börjar implementeringen av de förändringar och förbättringar som beskrivits i rekonstruktionsplanen. Nu är förändringsarbetet igång, Fokus ligger på intäkter, kostnadsbesparingar och att få ordning på ekonomistyrningen, I den här fasen optimeras affären/affärs- modellen och allt syftar till att utveckla företaget till att verkligen bli det bra bolaget. Det är fortfarande den ordinarie företagsledningen som styr bolaget, men i tät samverkan med rekonstruktören. De utbetalningar som måste göras ska godkännas av tingsrätten. Tillsammans med rekonstruktören tar bolaget fram en rekonstruktionsplan för verksamheten, tillsammans med en kassaflödesplan och likviditetsplan

STEG 4

Ackord – och fortsättning

Rekonstruktionen leder fram till ett ackordsförslag. Det innebär en nedskrivning av skulderna, vanligtvis med mellan 25 - 75%. Ackordets storlek är en balans mellan vad företaget klarar av att betala och vad borgenärerna kan tänkas godta. Borgenärerna beslutar om godkännande genom omröstning. Godkänns ackordet har man nått en ackordsuppgörelse. När man nått dit är rekonstruktionen klar och företaget rustat att klara sig på egen hand igen.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.