Vanliga frågor

Som företagare är det mycket att hålla koll på. Här har vi samlat några vanliga frågor som kan dyka upp.

När behöver jag göra en kontrollbalansräkning?
Kontrollbalansräkning görs för att undvika personligt ansvar för styrelsen när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En riktig kontrollbalansräkning och kontrollstämma ger bolaget 8 månader att återställa kapitalet, utan ansvar för styrelsen. Vi på Plana agerar som rådgivare i dessa typer av problemställningar, kontakta oss för mer information.
Vad innebär det att mitt företag är på obestånd?
Obestånd används lite slarvigt på många olika sätt för att beskriva en oförmåga att betala skulder. Att ett företag är på obestånd innebär att företaget har oförmåga att betala sina skulder under en längre tid. Det kan handla om att bolaget har en för liten kassa eller betydligt mycket större skulder än tillgångar.
Vad händer med betalningar till leverantörer under en rekonstruktion?
En företagsrekonstruktion innebär att fordringar på ett bolag som uppstått innan rekonstruktionen, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Bolaget som befinner sig i rekonstruktion får inte betala de skulder som uppkommit innan beslut om rekonstruktion. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via Kronofogden eller försätta bolaget i konkurs. Alla leveranser av alla slag som sker under rekonstruktionen skall bolaget fortlöpande betala för. Det finns enligt lagen rätt att få förskott eller annan säkerhet.
Vad kan och får betalas i en företagsrekonstruktion?
De skulder som uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion får inte betalas under rekonstruktionen. Däremot ska bolaget som befinner sig i rekonstruktion, betala de skulder som uppkommer efter beslutet om rekonstruktion. Kostnader som uppstår under själva rekonstruktionen ska betalas och det finns en rätt att begära kontant betalt, förskott eller annan säkerhet.
Vad betyder företrädaransvar?
I vissa fall kan styrelsen eller den faktiska företrädaren, företrädarna, bli ansvariga för bolagets skuld. Det är inget som sker automatiskt, utan det är fordringsägaren (borgenären) som begär ett företrädaransvar. Det finns olika lagar och förutsättningar för skatteskulder och andra skulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i tid, måste bolagets företrädare i princip omgående vidta ingripande åtgärder, för att vara skyddade mot företrädaransvar. Som styrelseledamot måste du därför varje månad försäkra dig om att bolaget betalat samtliga skatter och att bolagets eget kapital är intakt.
Jag har fått en tredskodom, vad innebär det och kan jag ändra det beslutet?
En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak. Istället dömer man helt till den ena partens fördel, på grund av att den andre parten i tvistemålet inte besvarat exempelvis en stämningsansökan eller struntat i att dyka upp till själva förhandlingen i rätten. För att en tredskodom ska kunna kungöras, måste tingsrätten med säkerhet veta att den part som inte infunnit sig till förhandlingen har delgivits kallelsen eller stämningsansökan. Den som står som förlorare i tvistemålet när det beslutats om tredskodom, kan begära en så kallad återvinning av domen. En tredskodom som vunnit laga kraft har samma verkan som övriga domar.
Vad är en tvångslikvidation?
Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation. Bolagsverket kan fatta beslut om tvångslikvidation om bolaget inte har inkommit med årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets slut.

Fler frågor? Hör av dig till oss direkt!

Dennis Järnstål
Företagsrådgivning
Hampus Backman
Företagsrådgivning I Gruppchef
Hej, jag heter och jag är intresserad av en fri konsultation. Ni når mig på
Tack för ditt intresse, vi kontaktar dig på din e-postadress.
Denna webbplats använder cookies för inställningar och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies lagras på din enhet.