fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Turnaround

En turnaround görs när ett företags verksamhetsmodeller inte anses hållbara och ledningen drastiskt måste ändra affärsmodell för att undvika jobbiga likviditetsproblem och en finansiell situation som tillslut kan leda till konkurs.

Vad är en Turnaround?

Ett företag som under en period av negativ ekonomisk utveckling kan genomgå turnaround för att markera en vändpunkt för finansiell återhämtning och bättre likviditet.

Syftet är att återskapa och omvandla perioden av förlust till lönsamhet genom konkreta och aktivitetsbaserade handlingsplaner.

Våra företagsexperter hjälper er att identifiera företagets nuläge och skapa en förståelse för företagets förutsättningar, risker och möjligheter.

Med den insikten som grund implementeras en strategi för att på kort och lång sikt bli ett starkt och konkurrenskraftigt företag igen.

Så går det till
1

Nuläge och insikt

Första steget i en turnaround är att undersöka nuläget: var är vi och hur hamnade vi här? Finns det någon väg framåt? Vilka förutsättning finns för bolaget framöver?

Man tittar bland annat på resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer och liknande uppgifter.
2

Målbilden - det bra bolaget:

  • Har kontroll på ekonomi och redovisning
  • Vet vilka parametrar man har koll på i bokföringen och skapar en kultur kring det.
  • Har minst en månads kostnader på kontot
  • Vet vad man tillför och vad det är värt
  • Har rätt förutsättningar för att producera
  • Har kunskap om sin marknad
3

Vägen framåt börjar med en plan

För att nå målet ligger fokus i den här fasen på förändringsarbete. Här tar man fram en plan för ökade intäkter, kostnadsbesparingar och för att få ordning på ekonomistyrningen. Men det är också viktigt att optimera affären och affärsmodellen.
4

Genomförande

Nu gäller det att implementera planen, genomföra förändringarna och ha strategier för bolaget på kort, medellång och lång sikt

Varför Turnaround?

När man vill få struktur, kontroll och riktning i bolaget samt när företaget inte når de affärsresultat man vill ha
När man upplever ekonomisk stress och skapa en vändning på nyckeltalen
När man släpar efter i betalningar och ser tecken på nedgång i ekonomin.
När man vill vända skulder till pengar på kontot
När man tar tag i saken och inte väntar på att saker ska ordna sig av sig själva
När man saknar den styrning och de insikter som behövs

Tjänster vi erbjuder:

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär att vidta åtgärder för att nå bolagets ekonomiska mål. Det handlar om kontroll av intäkter och kostnader, men också om kalkyler, budgetar och uppföljning av nyckeltal. Sådant är vi experter på.

Juridisk rådgivning

Våra bolagsjurister har stor erfarenhet av att hjälpa företag i svårigheter. Vi hjälper dig att reda ut ditt företags rättigheter, skyldigheter och möjligheter så att allt blir rätt och riktigt.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.