fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Företagsrekonstruktion

En företagare som har tillfälliga betalningssvårigheter kan genom våra rekonstruktörer få hjälp att ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätt. Syftet är att träffa en uppgörelse om betalning med fordringsägarna och undvika konkurs.

Vad är företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär ett skydd som ger ett ekonomiskt stressat företag chansen att reda upp sina problem. Det är en slags time out där man är skyddad mot konkurs och får chansen att ta sig ur svackan och göra en plan för att åter bli ett bra bolag.

Syftet med en företagsrekonstruktion är att komma till rätta med bolagets betalningsproblem och samtidigt skapa möjlighet att bedriva verksamheten vidare utan att riskera konkurs.

Företagsrekonstruktion – lönegaranti

Under rekonstruktionen får inga betalningar av gamla skulder göras och de anställda får lön genom den statliga lönegarantin. De intäkter som kommer in används till verksamheten och till att – vid slutet av rekonstruktionen – betala en del av bolagets skulder genom ackord. Målet är att skapa en situation där man blir ett bra och lönsamt bolag som kan leva vidare av egen kraft.

Fördelar med företagsrekonstruktion

Fördelarna med företagsrekonstruktion är många: fordringsägarna har större chans att få betalt, de anställda får behålla jobben, företagsledningen slipper riskera företrädaransvar och staten gynnas av färre konkurser och minskad arbetslöshet.

Gör vårt rekonstruktionstest

Rekonstruktionstestet

Är rekonstruktion rätt för ditt företag?

Vi är specialiserade på företagsrekonstruktioner och verksamhetsstöd åt företag som är på väg eller redan har hamnat i en stressad ekonomisk situation. Gör vårt test och se om rekonstruktion är rätt för ditt bolag!

LÄS MER

Så går det till - steg för steg
1

Nulägesanalys

Första steget är att undersöka förutsättningarna för företagsrekonstruktion. Om analysen visar att företaget har möjlighet att lyckas förbereder bolaget, med hjälp av rekonstruktören, en ansökan om företagsrekonstruktion.

Man börjar med att hämta in det material som behövs för att skriva ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank och liknande uppgifter.

LÄS MER! Rekonstruktörens roll under en rekonstruktion
2

Ansökan om företagsrekonstruktion

Bolaget gör en ansökan om företagsrekonstruktion hos den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Beslut fattas vanligtvis inom 1-2 vardagar.

Inom sju dagar skickar rekonstruktören ut en underrättelse med information till berörda parter om att bolaget nu befinner sig i företagsrekonstruktion.

Tre veckor efter tingsrättens beslut hålls ett borgenärssammanträde där rekonstruktionsplanen presenteras för berörda parter som ges möjlighet att yttra sig om företagsrekonstruktionen.

När planen har godkänts av tingsrätten är rekonstruktionen formellt i gång.
3

Företagsrekonstruktionen

Nu börjar förändringsarbetet och implementeringen av de förändringar och förbättringar som har beskrivits i rekonstruktionsplanen.

Fokus ligger på intäkter, kostnadsbesparingar och att få ordning på ekonomistyrningen. I den här fasen optimeras också affärsmodellen. Allt syftar till att utveckla företaget till att verkligen bli ett bra bolag.

Företagsrekonstruktionen får pågå i tre månader men kan, om det finns särskilda skäl, förlängas med ytterligare tre månader i upp till ett år.

LÄS MER! Rekonstruktion - så funkar det och därför är en lyckad konstruktion bättre än alternativet
4

Ackordsuppgörelse

Rekonstruktionen leder fram till ett ackordsförslag. Det innebär en nedskrivning av skulderna, vanligtvis med 25-75%.

Ackordets storlek är en balans mellan vad företaget klarar av att betala och vad borgenärerna kan tänkas godta. Borgenärerna beslutar om godkännande genom en omröstning.

Godkänns ackordet, har man nått en ackordsuppgörelse. Nu är rekonstruktionen klar och företaget är rustat att klara sig på egen hand igen.

LÄS MER! Ansöka om rekonstruktion - så funkar det

Utgångsläge för en lyckad företagsrekonstruktion:

Företaget har en, i grunden bra, affärsidé
Företaget har ett bra kassaflöde
Företaget har en engagerad ledning och medarbetare
Företaget har minst 5 anställda
Företaget har en bra orderingång
Företaget har en omsättning över 12 mkr/år

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.