08 - 559 013 90
info@plana.se

Rekonstruktion av företag

En företagare som har tillfälliga betalningssvårigheter kan genom våra rekonstruktörer få hjälp att ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätt. Syftet är att träffa en uppgörelse om betalning med fordringsägarna och undvika konkurs.

Vad innebär en rekonstruktion?

En rekonstruktion innebär ett skydd som ger ett ekonomiskt stressat företag chansen att reda upp sina problem. Det är en slags time out där man är skyddad mot konkurs och får chansen att ta sig ur svackan och göra en plan för att åter bli ett bra bolag.

Syftet med en rekonstruktion är att komma tillrätta med bolagets betalningsproblem och samtidigt skapa möjlighet att bedriva verksamheten vidare utan att riskera konkurs.

Under rekonstruktionen får inga betalningar av gamla skulder göras och de anställda får lön genom den statliga lönegarantin. De intäkter som kommer in används till verksamheten och till att – vid slutet av rekonstruktionen – betala en del av bolagets skulder genom ackord. Målet är att skapa en situation där man blir ett bra och lönsamt bolag som kan leva vidare av egen kraft.

Fördelarna med rekonstruktion är många: fordringsägarna har större chans att få betalt, de anställda får behålla jobben, företagsledningen slipper riskera företrädaransvar och staten gynnas av färre konkurser och minskad arbetslöshet.

Så går det till
1

Nulägesanalys

Första steget är att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion. Om analysen visar att företaget har möjlighet att lyckas förbereder bolaget, med hjälp av rekonstruktören, en ansökan om företagsrekonstruktion.

Man börjar med att hämta in det material som behövs för att skriva ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank och liknande uppgifter.
2

Ansökan

Bolaget ansöker om rekonstruktion hos den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Beslut fattas vanligtvis inom 1-2 vardagar.

Inom sju dagar skickar rekonstruktören ut en underrättelse med information till berörda parter om att bolaget nu befinner sig i företagsrekonstruktion.

Tre veckor efter tingsrättens beslut hålls ett borgenärssammanträde där rekonstruktionsplanen presenteras för berörda parter som ges möjlighet att yttra sig om företagsrekonstruktionen.

När planen godkänts av tingsrätten är rekonstruktionen formellt igång.
3

Rekonstruktionen

Nu börjar förändringsarbetet och implementeringen av de förändringar och förbättringar som beskrivits i rekonstruktionsplanen.

Fokus ligger på intäkter, kostnadsbesparingar och att få ordning på ekonomistyrningen. I den här fasen optimeras också affärsmodellen. Allt syftar till att utveckla företaget till att verkligen bli det bra bolaget.
4

Ackordsuppgörelse

Rekonstruktionen leder fram till ett ackordsförslag. Det innebär en nedskrivning av skulderna, vanligtvis med 25-75%.

Ackordets storlek är en balans mellan vad företaget klarar av att betala och vad borgenärerna kan tänkas godta. Borgenärerna beslutar om godkännande genom en omröstning.

Godkänns ackordet har man nått en ackordsuppgörelse. Nu är rekonstruktionen klar och företaget är rustat att klara sig på egen hand igen.

Utgångsläge för en lyckad rekonstruktion:

Företaget har en i grunden bra affärsidé
Företaget har ett bra kassaflöde
Företaget har en engagerad ledning och medarbetare
Företaget har minst 5 anställda
Företaget har en bra orderingång
Företaget har en omsättning över 12 mkr/år

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

TELEFON
RÅDGIVNING
KOSTNADS-
FRITT

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.