08 - 559 013 90
info@plana.se

Rollen som rekonstruktör

Rådgivning_puff-1
PUBLICERAD: 1 juli, 2020

Rekonstruktörens uppgift är att, tillsammans med företagets styrelse, analysera företagets ekonomiska ställning och möjligheter för att i samråd med styrelsen upprätta en rekonstruktionsplan. I planen ska framgå hur rekonstruktionen ska kunna lyckas och bolagets utveckling vändas. Rekonstruktionsplanen ska distribueras till företagets samtliga borgenärer. Rekonstruktören ska inta en opartisk hållning och verka för att både bolagets och borgenärernas intressen tillgodoses.

Om bolaget ansöker om offentligt ackord ska rekonstruktören även komplettera ansökan med en rekonstruktörsberättelse. I den ska framgå bakgrund och anledning till betalningssvårigheterna, liksom hur företaget har skött sin bokföringsskyldighet. Även uppgifter om återvinningsbara betalningar, pengar som under vissa förutsättningar kan gå tillbaka till bolaget, ska finnas med. Dessutom ska framgå huruvida det kan finnas anledning att misstänka att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer.

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

artikel
Ekonomi och juridik under samma tak
artikel
Ekonomens roll i en rekonstruktion
artikel
Rekonstruktion - Så funkar det!

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

TELEFON
RÅDGIVNING
KOSTNADS-
FRITT

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.