fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Lönegaranti – Regler: Så funkar det!

ola-gronlund-qp90Quwgauc-unsplash-scaled
PUBLICERAD: 5 mars, 2020
#Ekonomi #Lönegaranti

Vad är lönegaranti?

 

Vid rekonstruktion eller konkurs omfattas lönerna till de anställda under en viss tid av den statliga lönegarantin. Den gör att de anställda inte drabbas och riskerar att bli utan lön ifall företaget de jobbar på påbörjar rekonstruktion eller går i konkurs.

Ett skydd för bolag under rekonstruktion

För ett företag som har ansökt om, och beviljats, rekonstruktion gäller särskilda regler som ska skydda bolaget under tiden som rekonstruktionen pågår.

 1. Inga utbetalningar för gamla skulder får ske
 2. Företaget kan inte försättas i konkurs
 3. Den statliga lönegarantin nyttjas som skydd för lönen till de anställda

Vill du veta mer om hur bolag skyddas under tiden som de genomgår en rekonstruktion? Läs vår artikel om hur processen ser ut för rekonstruktion av företag.

Rekonstruktion – Lönegaranti

Lönegarantin innebär att länsstyrelsen kan gå in och betala personalens löner för en bestämd tidsperiod. Perioden kan som längst täcka lön som har intjänats tre månader innan rekonstruktionsansökan lämnas in samt en månad efter.

Utbetalningarna är begränsade till maximalt fyra prisbasbelopp motsvarande 189 200 kronor (år 2020) per anställd, vilket innebär att antalet månader som lönegarantin täcker beror på den anställdes lönenivå. Man kan bara få pengar under högst 8 månader, inklusive uppsägningslön om detta skulle bli aktuellt.

“Lönegarantin innebär att länsstyrelsen kan gå in och betala personalens löner för en bestämd period.”

Lönegaranti – Rekonstruktion: Återbetalning

Om rekonstruktionen lyckas och företaget lever vidare är man skyldig att återbetala delar av det utbetalda lönegarantibeloppet. Bolaget är inte återbetalningsskyldigt för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter på de löner som har utbetalts av länsstyrelsen.

Behöver jag betala tillbaka lönegarantin?

Ditt bolag kommer att behöva betala tillbaka hela eller delar av lönegarantin. Vi förklarar hur det ligger till.

Lönegarantin är uppdelad i två delar; innan beslut om rekonstruktion samt efter beslut om rekonstruktion.

Lönegaranti innan beslut om rekonstruktion

För lönegaranti som avser arbetad tid upp till 3 månader innan beslut om rekonstruktion gäller följande:

 • Den bruttolön som Länsstyrelsen har betalat ut i lönegaranti skrivs ner med upp till 75 procent i samband med rekonstruktionens avslutande och likställs med det ackord som har beslutats.
 • Återbetalning av det belopp som är kvar efter nedskrivningen betalas tillbaka enligt den betalningsplan som beslutats om, med upp till 12 månaders avbetalning.

Lönegaranti efter beslut om rekonstruktion

För lönegaranti som avser arbetad tid upp till en månad efter beslut om rekonstruktion gäller följande:

 • Denna del av lönegarantin är ett lån. När rekonstruktionen är avslutad kommer rekonstruktionsbolaget överens med Kammarkollegiet om en betalningsplan på upp till 12 månader för återbetalning av denna del.
 • De sociala avgifter och arbetsgivaravgifter som har betalats av Länsstyrelsen, behöver inte betalas tillbaka, varken för tiden före eller efter beslut. Om det inte blir något ackord, råder full återbetalningsskyldighet.

Exempel på återbetalning av lönegaranti

 • Ett bolag som befinner sig i rekonstruktion har bruttolönekostnader för ett lönegarantibelopp om 500 000 kronor per månad.
 • Bolaget behöver lönegaranti för en månad innan beslut om rekonstruktion och en månad efter beslut om rekonstruktion.
 • Totala bruttolöner betalas således ut med totalt 1 000 000 kronor genom lönegarantin.
 • Vid rekonstruktionens avslutande bestäms ackordet till 25 procent, vilket innebär en nedskrivning av skulderna med 75 procent. Det ger en kvarvarande skuld av lönegarantibeloppet som avser tid innan beslut på 125 000 kronor (25 procent av 500 000 kronor).
 • Dessa 125 000 kronor ingår i bolagets avbetalningsplan och skall återbetalas på en period på upp till 12 månader. Det skulle innebära ett återbetalningsbelopp på cirka 10 417 kronor per månad.
 • För den del som avser tid efter beslut, det vill säga 500 000 kronor, kommer bolaget överens om en avbetalningsplan på 12 månader, vilket blir cirka 42 000 kronor per månad.
 • Totalt, inklusive sociala avgifter (31,7 procent), har bolaget genom lönegarantin på kort tid fått hjälp med ca 1 300 000 kronor. Totalt ska cirka 625 000 kronor av detta betalas tillbaka över en period om 12 månader.

Ytterligare delar som lönegarantin täcker

Nedskärningar av personal – en kostnadsbesparing

En smärtsam del i en rekonstruktion är när man ibland tvingas till en minskning av personalstyrkan. Det är inte svårt att förstå att det kan behövas för att minska kostnaderna, men oavsett omständigheterna är det aldrig en rolig situation att hamna i som arbetsgivare. Därför kan det kännas väldigt skönt som arbetsgivare att det finns ett skyddsnät för den personal som man kan tvingas säga upp.

Anställda får lönen för uppsägningstiden om de är arbetsbefriade, utbetald genom lönegarantin upp till ett maxbelopp, resten får bolaget själva betala.

Varsel, permitteringar och uppsägningar

Eftersom det gäller att snabbt minska företagets kostnader, finns en större förståelse för behovet att minska personalstyrkan. Arbetsrätten gäller som vanligt, men det brukar finnas en större förståelse för att förändringar är nödvändiga. Om det går så långt som till uppsägningar och att personal arbetsbefrias, utgår lönegaranti även under uppsägningstiden. Den beräknas enligt bestämmelserna i LAS (lagen om anställningsskydd).

Enligt LAS har den som blir uppsagd under rekonstruktionen rätt till uppsägningslön och semesterersättning. För att få erhålla uppsägningslön via lönegarantin är det ett avgörande kriterium att den som blir uppsagd har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen senast en dag efter arbetsbefrielsen.

Lönegaranti vid konkurs

Ett företag som går i konkurs omfattas också av den statliga lönegarantin. Personal som blir av med sitt jobb, får sin lön utbetald av länsstyrelsen. Den konkursförvaltare som utses av tingsrätten samlar in information om de anställdas innestående lön, uppsägningstid och andra lönekrav.

Lönegarantiersättning kan fås för lön som är intjänad tidigast tre månader innan konkursansökan och betalas ut med högst fyra prisbasbelopp. Lönegarantin betalas ut i högst åtta månader och täcker även uppsägningslön och semesterersättning som inte har förfallit.

Läs mer om hur vi gör vårt bästa för att hjälpa bolag med tillfälliga betalningssvårigheter att undvika konkurs genom företagsrekonstruktion – en del av vår expertis.

Ta hjälp i tid

Den enskilt absolut viktigaste faktorn för att lyckas med en företagsrekonstruktion är tidsaspekten. Att vänta för länge med förhoppningar om att det ska ordna upp sig är sällan ett framgångsrecept. Ta därför hjälp i tid, av någon som kan.

På Plana jobbar några av Sveriges mest erfarna konstruktörer samt experter inom andra områden som är väsentliga för att vända verksamheten på rätsida igen. Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag som befinner sig i ekonomisk stress och gör det genom turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning och bolagsjuridik. Vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma upp på fötter igen och att åter bli ett lönsamt företag.

Behöver ditt företag hjälp att ta sig igenom krisen? Kontakta oss så hjälper vi er att vända motgång till framgång.

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar

Plana anmäler DI till Allmänhetens medieombudsman

Företrädarna för Plana är bestörta över de grava anklagelser som Di publicerat...
Artiklar

3 sätt att lösa likviditetsproblem

Vad är likviditet? Likviditet, eller likvida medel, är de direkt tillgängliga medel...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.