fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Vad händer vid konkurs?

pexels-karolina-grabowska-5882705
PUBLICERAD: 22 april, 2021
#Ekonomi #Konkurs #Obestånd
Om man väntar för länge med att ta tag i sina ekonomiska problem är det till slut inte längre möjligt att driva bolaget vidare, eller att genomföra en turnaround. Det alternativ som då återstår är konkurs. Den viktigaste faktorn för att undvika konkurs och för att vända motgången till framgång, är därför att ta hjälp i tid. Ett företag som står inför konkurs har flera alternativ för att minimera konsekvenserna av konkursen och gör det bästa av situationen för alla inblandade. Här berättar vi mer om vad som händer vid konkurs – kortfattat, förenklat och lättförståeligt.
Boka kostnadsfri rådgivning

 

Vad är konkurs?

Konkurs är ett beslut för ett företag som har hamnat i obestånd, det vill säga ett läge där företaget inte kan betala sina skulder och att det inte längre är något tillfälligt problem. När en sådan situation uppstår är det vanligast att den som äger eller driver företaget ansöker om en konkurs, alternativt att någon som är borgenär ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs.

LÄS MER! 4 tecken på obestånd – och tips på hur du hanterar det

Ett företag som har skulder till sina leverantörer, Skatteverket eller kreditgivare kallas för gäldenär, och dess intressenter som har fordringar på företaget kallas för borgenärer. Även om det är vanligast att gäldenären ansöker om konkurs, så kan borgenären välja att ansöka om att bolaget ska försättas i konkurs för att de inte har fått sina fordringar betalda.

Företag i konkurs – vad händer?

En konkurs sker genom en process som innehåller ett antal förutbestämda steg:

  1. Ansökan om konkurs
  2. Konkursförvaltare förordnas
  3. Förvaltaren omhändertar konkursboet
  4. Konkursbouppteckning
  5. Edgångssammanträde
  6. Eventuella åtgärder i bolaget
  7. Försäljning av tillgångar
  8. Förvaltarberättelse

Steg 1: Ansökan och beslut om konkurs

Ansökan om konkurs sker i tingsrätten, och beslut om konkurs sker i regel samma dag. När det är borgenären som ansöker om att bolaget ska sättas i konkurs kan det däremot ta flera veckor för tingsrätten att fatta ett beslut eftersom borgenären, i en konkursförhandling, behöver bevisa att gäldenären (företag) är på obestånd och att likviditetsproblemen inte är tillfälliga.

Steg 2: Konkursförvaltare förordnas

När tingsrätten väl har beslutat om konkurs så utser tingsrätten en konkursförvaltare, vilket är en förordnad förvaltare som får ansvaret att bestämma över de tillgångar som företaget har.

Steg 3: Konkursboet – konkursförvaltarens uppgift

Konkursförvaltarens uppgift är att bestämma över konkursboet, det vill säga de tillgångar som företaget har vid beslut om konkurs. Förvaltaren tar handgripligt över alla bolagets tillgångar och åtaganden.

Steg 4: Konkursbouppteckning

Konkursförvaltaren, den ansvariga juristen, har i uppdrag att sammanställa en bouppteckning. Bouppteckningen är ett dokument där samtliga tillgångar och skulder dokumenteras.

Steg 5: Edgångssammanträde

Vid edgångssammanträdet intygar firmatecknaren att bouppteckningen är sann, vilket kallas att denne avlägger en bouppteckningssed. Om det inte finns några tillgångar kvar i konkursboet så slutar företaget att existera och borgenärerna kommer inte att kunna kräva tillbaka sina pengar från företaget.

Steg 6: Eventuella åtgärder av bolaget

Det kan vara så att delar av bolaget har möjlighet att drivas vidare i en annan form. Om konkursförvaltaren finner det möjligt kan delar av verksamheten överlåtas till nya ägare som driver dessa delar vidare.

Steg 7: Försäljning av tillgångar och utdelningsförslag

Konkursförvaltaren säljer av de tillgångar som finns i bolaget. Efter det tar konkursförvaltaren fram ett förslag för utdelning av de likvida medel som blir över efter att konkurskostnaderna har betalats. Dessa delas sedan ut till fordringsägarna enligt förmånsrättslagen.

Steg 8: Förvaltarberättelse

När tingsrätten har beslutat om utdelningen är konkursen avslutad och företaget upphör att existera. Konkursförvaltaren ska inom sex månader upprätta en förvaltarberättelse. Där beskrivs anledningen till företagets obestånd och om det är möjligt att fastslå, när det anses ha uppstått. I samband med detta utreds även om det finns någon misstanke om brott i samband med konkursen.

LÄS OCKSÅ! 3 tips som förbättrar företagets kreditvärdighet

Hur lång tid tar en konkurs?

Hur lång tid en konkurs tar varierar från bolag till bolag. En konkursansökan som lämnas in av en gäldenär som är ett mindre bolag eller en privatperson kan avslutas inom ett halvår. Större och mer komplicerade konkurser kan pågå under flera år innan de avslutas – inte minst om gäldenären är ett stort företag.

Konkurs aktiebolag & personligt ansvar – är det möjligt?

Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att det i huvudregel inte åligger något personligt betalningsansvar för varken ägare, styrelse eller ledningsgrupp. Det finns däremot ett antal undantagsregler, så kallade kapitalskyddsregler, vilka har till syfte att skydda bolagsägarna.

Kapitalskyddsregler

Om bolaget drivs vidare efter det att det egna kapitalet är förbrukat, så sker det på eget ansvar från styrelsen. Enligt kapitalskyddsreglerna kan företagets styrelse upprätta en kontrollbalansräkning om det finns misstanke om att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Om kontrollbalansräkningen visar på att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet ska styrelsen kalla till bolagsstämma där det ska beslutas om företaget ska likvideras eller om det ska fortsätta. En kontrollbalansräkning kan, efter beslut, ge bolaget 8 månader på sig att återställa det egna kapitalet. Under den tiden hålls styrelsen inte ansvarig. När kapitalet är återställt skyddar aktiebolagslagen återigen. Skatter som inte betalas blir styrelsen ansvariga för först dagen efter att de har förfallit till betalning. Detta sker enligt skatteförfarendelagen.

Ta hjälp i tid för att undvika konkurs

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna turnaround-experter, rekonstruktörer, men också experter inom andra områden som behövs för att få ordning på verksamheten, inkluderande juridiska obeståndsexperter.

Vi är experter på turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning, lönegaranti, obeståndsrätt och juridik inom affärsrätt – vi utför analys av företag och företagsrekonstruktion för att undvika att företag med likviditetsproblem försätts i konkurs. Vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Kontakta oss så kan vi hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen – från motgång till framgång.

Boka kostnadsfri rådgivning
OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar

Plana anmäler DI till Allmänhetens medieombudsman

Företrädarna för Plana är bestörta över de grava anklagelser som Di publicerat...
Artiklar

3 sätt att lösa likviditetsproblem

Vad är likviditet? Likviditet, eller likvida medel, är de direkt tillgängliga medel...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.