fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

3 sätt att lösa likviditetsproblem

pexels-jeshootscom-1040157
PUBLICERAD: 26 april, 2021
#Ekonomi #Skulder
Har ditt företag likviditetsproblem, det vill säga svårigheter att betala era skulder i tid? Nedan kan du läsa om konkreta och handfasta tips på hur ditt företag kan förbättra likviditeten.

Vad är likviditet?

Likviditet, eller likvida medel, är de direkt tillgängliga medel som finns i ett företag, det vill säga pengar på banken eller i kassan. Likvid är man när man har möjlighet att betala sina skulder i tid. Motsatsen till likviditet är illikviditet, vilket innebär att ett företag saknar medel att betala sina skulder med.

Hur kan man förbättra sin likviditet?

Likviditet handlar om kassaflöden i ett bolag, när pengar strömmar in och ut ur bolagets olika konton. Likviditetsproblem uppstår när det tar längre tid för dig att få betalt för dina varor och tjänster av kunder än det tar att betala dina leverantörer eller intressenter för inköpsvaror eller andra tjänster. Det är otroligt viktigt att se till att ditt företag har en god likviditet – likviditetsproblem är en indikation på att företagets affärsmodell eller kassaflöde inte fungerar som det ska, samt det första tecknet på att företaget befinner sig i en nedåtgående obeståndstrend. Problemet som många gör är att ”bara köra på” utan att planera, räkna och förändra, vilket väldigt ofta dessvärre leder till konkurs.

LÄS OCKSÅ! Vad händer vid konkurs?

Förbättra likviditet i tre steg

Ett företag som upplever likviditetsproblem kräver en förbättring av likviditeten. Detta sker enklast i tre steg.

Steg 1: Upprätta en likviditetsbudget

Det första steget till att förbättra likviditeten i företaget är att analysera hur ditt företags kassaflöde ser ut. Det gör du enklast genom att upprätta en likviditetsbudget för att se om du har råd att betala dina skulder inom den uppsatta tidsramen. Det är en god idé att göra budgeten proaktivt, alltså redan innan du har problem för att undvika framtida likviditetsproblem. En likviditetsbudget består av ett schema där du har en tidsaxel, tre månader eller helåret framåt kan vara lämpligt, och ett antal punkter som påverkar kassaflödet.

Förslag på uppdelning

Enklast är att dela upp punkterna i det som genererar positivt kassaflöde, exempelvis:

  • Inbetalningar från kunder
  • Nuvarande likvida medel
  • Nya lån
  • Annat som gör att du har mer pengar i kassan

Negativt kassaflöde:

  • Utbetalningar till leverantörer
  • Skatter
  • Räntor och amorteringar
  • Lokalhyra

Analysera likviditetsbudgeten

När detta är gjort kommer den viktigaste delen, att analysera om de inbetalningar som kommer in, som finansierar alla de utbetalningar som går ut varje månad. Det hjälper dig att identifiera vilka månader som löper risk för likviditetsbrist.

Fördelen med en likviditetsbudget är att du kan upptäcka och hantera luckor mellan utbetalningar och inbetalningar innan de uppstår.

Ett konkret exempel är om du har ett stort och långt projekt som kommer generera ett positivt kassaflöde, men som initialt kräver stora investeringar som att köpa in material från leverantörer och betala lokalhyra. Då kan lösningar som factoring och delfakturering vara aktuella. Vi går närmare in på dessa bitar längre ner i den här artikeln.

För att skapa en likviditetsbudget kan du använda dig av en mall som du enkelt kan klistra in i Excel eller det kalkylprogram du använder. Vi rekommenderar dig att använda denna mall som är skapad av svenska myndigheter.

Steg 2: Optimera kassacykeln

För att bedriva en framgångsrik verksamhet krävs det att du har tillgängliga likvida medel som du kan använda vid behov. Därför är det viktigt att säkerställa att du optimerar din kassacykel för att undvika att för stora mängder av ditt kapital binds upp i tillgångar som du inte kan använda.

Kapitalbindning är de pengar som du inte har tillgång under den tid som du har bundit upp dem i din verksamhet, exempelvis genom investeringar i råmaterial eller för att du väntar på inbetalningar från kunder. Ett sätt att kartlägga ditt företags kapitalbindning är genom att analysera din kassacykel. Det görs genom att titta på tre nyckeltal; leverantörskredittid, kundkredittid och lagringstid.

Steg 3: Skapa goda kundrelationer

Slutligen! Det är alltid viktigt att tänka på lönsamheten på lång sikt, därför är det avgörande att föra en god dialog under förhandlingar om olika kredittider med leverantörer och kunder. I förhandlingar med kunder och leverantörer uppstår nämligen den största möjligheten till att minska finansieringsbehoven i företaget.

Goda kundrelationer är viktiga för att komma överens om exempelvis delfakturering av projekt, exempelvis genom fakturering av råmaterialkostnader vid inledningen av ett längre projekt. Ett annat alternativ är factoring, det vill säga när du säljer eller belånar din faktura till ett annat företag i utbyte mot likvida medel.

Även om goda kundrelationer är viktiga, är det en god idé att upprätthålla en professionell relation med sina kunder och därmed inte vara rädd för att skicka uteblivna kundinbetalningar till inkasso.

Analys av företag

 

Ta hjälp i tid

På Plana har vi stor erfarenhet av att hjälpa bolag som befinner sig i ekonomisk stress eller med likviditetsproblem. Med lång erfarenhet av juridik, ekonomi och företagande har vi samlat några av Sveriges mest erfarna ekonomer och andra experter med rätt kompetens och erfarenhet som krävs för att få företag i kris att återfå ordning på sin verksamhet.

Vi är experter på turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning, bolagsjuridik och lönegarantier med spetskompetens på omstruktureringar, företagsrekonstruktioner eller verksamhetsförändring och vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Kontakta oss så kan vi hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen – från motgång till framgång.

LÄS OCKSÅ! Lönegaranti – Regler: så funkar det!

Boka kostnadsfri rådgivning
OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar

Plana anmäler DI till Allmänhetens medieombudsman

Företrädarna för Plana är bestörta över de grava anklagelser som Di publicerat...
Artiklar

Vad händer vid konkurs?

  Vad är konkurs? Konkurs är ett beslut för ett företag som...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.