08 - 559 013 90
info@plana.se

Företagsrekonstruktion – så funkar det

plana2-1-e1593085229948
PUBLICERAD: 23 juni, 2020
#Ekonomi #Rekonstruktion

 En företagsrekonstruktion är som en slags time out, där ett företag med ekonomiska bekymmer får en möjlighet att reda upp sin situation. Medan rekonstruktionen pågår är man skyddad mot konkurs så att man helt kan fokusera på att få bolaget på fötter igen. Men hur går en rekonstruktion till? Här går vi igenom hela processen. 
 

Nulägesanalys

Ett första steg är att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion och göra en nulägesanalys. Visar det sig att företaget har goda förutsättningar att lyckas kommer rekonstruktören att tillsammans med bolaget förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion.

Förberedelser

När man vet att företaget kan genomföra rekonstruktion och att förutsättningarna finns, hämtar man in materialet som behövs för att skriva en ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank och liknande uppgifter.

Ansökan om rekonstruktion

När allt material har gåtts igenom skrivs ansökan som skickas i original till tingsrätten för beslut. När beslutet är fattat sätter tingsrätten upp tid för ett möte som hålls tre veckor efter beslutet – det så kallade borgenärssammanträdet. 

Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträdet innebär att alla fordringsägare/borgenärer bjuds in till ett möte där en omröstning hålls om huruvida företaget ska få gå vidare med rekonstruktionen. Här presenterar rekonstruktören planen för hur rekonstruktionen ska genomföras.

Förlängning av rekonstruktion

En rekonstruktion får pågå i tre månader, men det finns möjlighet till förlängning med tre månader i taget i upp till ett år om det finns särskilda skäl. Skäl till förlängning kan till exempel vara att man inte hunnit tjäna in de pengar som behövs för att kunna göra ett ackord. 

”En företagsrekonstruktion är som en slags time out, där ett företag med ekonomiska bekymmer får en möjlighet att reda upp sin situation”

Ackordsförhandling

När rekonstruktionen inletts skickar bolaget in begäran om ackordsförhandling till tingsrätten. Syftet med ackordsförhandlingen är att få fordringsägarna att acceptera och gå med på en nedskrivning av skulderna. Domstolen fattar beslut om ackordsförhandling, bestämmer datum och skickar kallelse till de fordringsägare som har rösträtt. 

Helst ska bolagets ställföreträdare närvara vid förhandlingen, tillsammans med rekonstruktören, för att kunna svara på frågor från fordringsägarna. Rekonstruktören lämnar en röstlängd till domstolen där det framgår vilka fordringsägare som omfattas av ackordet och hur stora deras fordringar är. Rekonstruktören redogör för det föreslagna ackordet, varefter fordringsägarna röstar för eller emot ackordet. 

Underhandsackord

Ett ackord kan ske genom underhandsackord. Det innebär en frivillig uppgörelse mellan bolaget och dess fordringsägare. Det finns inga formella krav på hur en sådan uppgörelse ska se ut, utan det är upp till de parterna själva att komma överens. Eftersom förhandlingarna inte måste följa några speciella regler eller ta hänsyn till andra fordringsägare kan det vara lättare att hitta en lösning som passar alla. 

Offentligt ackord

Ett offentligt ackord är en omröstning som hålls i tingsrätten och som avgör om ackordet skall fastställas. Det gör att om ackordet får tillräckligt med röster som accepterar så tvingas övriga med i ackordet. Ett offentligt ackord görs enligt lagen om företagsrekonstruktion. 

Betalning och bokföring

Efter att ett ackord har fastställts skall bolaget betala enligt den föreslagna och fastställda betalplanen. Det som bolaget inte behöver betala blir en så kallad ackordsvinst och skall skrivas av i bokföringen.

Ta hjälp i tid 

Den enskilt viktigaste faktorn för att en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Vänta inte för länge, i förhoppningen om att saker ska lösa sig. Ta hjälp i tid, av någon som kan. 

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer, men också experter inom andra områden som behövs för att få ordning på verksamheten. Vi är experter på turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning och bolagsjuridik och med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Kontakta oss, så kan vi hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen – från motgång till framgång. 

 

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

artikel
Rollen som rekonstruktör
artikel
Ekonomi och juridik under samma tak
artikel
Ekonomens roll i en rekonstruktion

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

TELEFON
RÅDGIVNING
KOSTNADS-
FRITT

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.