08 - 559 013 90
info@plana.se

Företagsrekonstruktion – steg för steg

plana2-1-e1593085229948
PUBLICERAD: 17 juli, 2020
#Ekonomi #Rekonstruktion

Vad innebär rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan närmast liknas vid en slags time out, eller en paus, varvid ett företag eller ett bolag med ekonomiska bekymmer får en ärlig möjlighet att reda upp sin situation. Medan rekonstruktionen pågår är man skyddad mot konkurs så att man helt och hållet kan fokusera på att få bolaget på fötter igen. Men hur går en rekonstruktion till? Här går vi igenom hela processen i nio steg.

LÄS OCKSÅ: Så här hjälper vi företag med företagsrekonstruktion

Rekonstruktion i 9 steg

1. Nulägesanalys

Ett första steg är att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion och göra en nulägesanalys. Visar det sig att företaget har goda förutsättningar att lyckas kommer rekonstruktören, tillsammans med bolaget, att förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion.

2. Förberedelser

När man vet att företaget kan genomföra en rekonstruktion och att förutsättningarna finns, inhämtas det material som behövs för att skriva en ansökan. Det handlar främst om den senaste resultat- och balansräkningen, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank samt andra liknande uppgifter.

3. Ansökan om rekonstruktion

När allt material har gåtts igenom, skrivs en ansökan som skickas i original till tingsrätten för beslut. När beslutet är fattat sätter tingsrätten upp en tid för ett möte som hålls tre veckor efter beslutet – det så kallade borgenärssammanträdet.

4. Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträdet innebär att alla fordringsägare/borgenärer bjuds in till ett möte där en omröstning hålls om huruvida företaget ska få gå vidare med rekonstruktionen. Här presenterar rekonstruktören planen för hur företagsrekonstruktionen ska genomföras.

5. Förlängning av rekonstruktion

En rekonstruktion får pågå i tre månader, men det finns, vid särskilda skäl, möjlighet till förlängning med tre månader i taget i upp till ett års tid. Skäl till förlängning kan exempelvis vara att företaget inte har hunnit tjäna in de pengar som behövs för att kunna göra ett ackord.

”En företagsrekonstruktion är som en slags time out, där ett företag med ekonomiska bekymmer får en möjlighet att reda upp sin situation”

LÄS OCKSÅ: Rekonstruktion kan vara räddningen från en konkurs

6. Ackordsförhandling

När rekonstruktionen har inletts skickar bolaget in en begäran om ackordsförhandling till tingsrätten. Syftet med ackordsförhandlingen är att få fordringsägarna att acceptera och gå med på en nedskrivning av skulderna. Domstolen fattar beslut om ackordsförhandling, bestämmer datum och skickar kallelse till de fordringsägare som har rösträtt.

Processen vid en ackordsförhandling

Helst ska bolagets ställföreträdare närvara vid förhandlingen, tillsammans med rekonstruktören, för att kunna svara på frågor från fordringsägarna. Rekonstruktören lämnar en röstlängd till domstolen där det framgår vilka fordringsägare som omfattas av ackordet och hur stora deras fordringar är. Rekonstruktören redogör för det föreslagna ackordet, varefter fordringsägarna röstar för eller emot ackordet. 

7. Underhandsackord

Ett ackord kan ske genom underhandsackord. Det innebär en frivillig uppgörelse mellan bolaget och dess fordringsägare. Det finns inga formella krav på hur en sådan uppgörelse ska se ut, utan det är upp till parterna själva att komma överens. Eftersom förhandlingarna inte måste följa några speciella regler eller ta hänsyn till andra fordringsägare, kan det vara lättare att hitta en lösning som passar alla.

8. Offentligt ackord

Ett offentligt ackord är en omröstning som hålls i tingsrätten och som avgör om ackordet skall fastställas eller ej. Det innebär att om ackordet får tillräckligt med accepterande röster så tvingas övriga med i ackordet. Ett offentligt ackord görs enligt lagen om företagsrekonstruktion.

9. Betalning och bokföring

Efter att ett ackord har fastställts skall bolaget betala enligt den föreslagna och fastställda betalplanen. Det som bolaget inte behöver betala blir en så kallad ackordsvinst och skall skrivas av i bokföringen.

Viktigt att tänka på

En viktig faktorn för att en företagsrekonstruktion lyckas är att företagets ägare tar hjälp i tid och väntar därför inte för länge. Vi alla vet att ingenting blir bra genom att hoppas på att en situation ska lösa sig själv, utan det handlar om att agera snabbt och på rätt sätt.

LÄS OCKSÅ: Vad är rekonstruktion? Vi besvarar era vanligaste frågor.

Hör gärna av dig om du har fler frågor och vill ha en part att reflektera dina utmaningar med – vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Finner vi ett förtroende för varandra är det inte långt ifrån – tillsammans vänder vi motgång till framgång.

 

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar | 12 november, 2020

Regeringens omställningsstöd – bra att veta

Regeringens nya omställningsstöd 2020 För att ha haft rätt till omställningsstödet för...
Artiklar | 28 oktober, 2020

3 tips som förbättrar företagets kreditvärdighet

För att ranka kreditvärdighet finns olika klasser och skalor. Från AAA till...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

TELEFON
RÅDGIVNING
KOSTNADS-
FRITT

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.