fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Ansöka om rekonstruktion – så funkar det

plana2-1-e1593085229948
PUBLICERAD: 17 juli, 2020
#Ekonomi #Rekonstruktion

När behöver man ansöka om rekonstruktion?

Företagsrekonstruktion sker enligt en utstakad process som är angiven i lagen och som genomförs i samarbete med en rekonstruktör. Rekonstruktörens roll är att agera rådgivare för bolaget men även att verka för att fordringsägarnas intresse inte åsidosätts och att förhållandet mellan fordringsägarna inte påverkas. Medan rekonstruktionen pågår är bolaget skyddat mot konkurs, utmätning och inkassoåtgärder och kan helt fokusera på att få bolaget på fötter igen. Men hur går det till att ansöka om rekonstruktion? Och hur ser processen ut? Här går vi igenom hela processen.

LÄS MER! Vad är rekonstruktion av företag?

Nulägesanalys: vilka förutsättningar finns för ansökan?

Ett första steg är att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion och göra en nulägesanalys. Rekonstruktören gör, tillsammans med bolaget, en genomlysning av den ekonomiska situationen för att avgöra om en rekonstruktion är möjlig. För att en rekonstruktion ska vara möjlig krävs det att:

  1. Bolaget har en i grunden sund verksamhet och på sikt goda förutsättningar att leva vidare
  2. De ekonomiska svårigheter som har uppstått för bolaget bedöms vara tillfälliga och av övergående natur
  3. Att det vid behov finns möjligheter att avveckla mindre lönsamma affärsområden utan att påverka de mer lönsamma affärsområdena negativt.

Visar det sig att företaget har goda förutsättningar att lyckas kommer rekonstruktören tillsammans med bolaget att förbereda en ansökan om rekonstruktion.

Förberedelser inför ansökan

När man vet att företaget har förutsättningarna att genomföra en rekonstruktion börjar man hämta in det material som behövs för att skriva en ansökan. Det handlar främst om senaste resultat- och balansräkning, skattekontoutdrag, uppgifter om bankkontoställning, leverantörsreskontra med aktuella leverantörer, kontaktuppgifter till revisor och bank samt andra liknande uppgifter.

Vilka kommunikationsinsatser behöver upprättas?

Under denna period börjar man även att förbereda kommunikationsinsatser som krävs samt se över bemanning som kan behövas förstärkas när rekonstruktionen beviljas.

Eftersom rekonstruktionen kan leda till tvivel och oro bland olika intressenter såsom medarbetare, leverantörer och kunder, är det mycket viktigt att man förbereder kommunikationsinsatserna noggrant för att lugna dessa grupper.

Kommunikationens syfte:

  • Säkra bolagets dagliga drift och den löpande verksamheten fortsätter under rekonstruktionen.
  • Bibehålla nyckelpersoner genom att skapa lugn i organisationen.
  • Undvika avhopp bland fordringsägare, kunder och samarbetspartners genom att skapa ett lugn.
  • Skapa hopp och framtidstro, internt och på marknaden.
  • Öka och bibehålla kundernas lojalitet att stötta affären genom fortsatt försäljning och drift av verksamheten, trots rådande läge.

Ansökan och påbörjan av rekonstruktion

När allt material har gåtts igenom skrivs ansökan om rekonstruktion som skickas i original till tingsrätten för beslut. När beslutet är fattat sätter tingsrätten upp tid för ett möte som hålls tre veckor efter beslutet – det så kallade borgenärssammanträdet.

När ansökan om rekonstruktion har godkänts av tingsrätten så påbörjas rekonstruktionen vilket innebär två drastiska förändringar för bolaget och fordringsägare:

  1. Processen innebär då att bolaget inte får betala några skulder som har uppkommit före det datum som rekonstruktionsansökan har godkänts. Nya skulder betalas istället direkt i samband med leverans.
  2. Den statliga lönegarantin träder i kraft, vilket gör att bolagets personalkostnader minskar drastiskt då staten betalar ut upp till fyra prisbasbelopp motsvarande 189 200 kronor (år 2020) per anställd.

Detta innebär som regel ett ökat tryck på ekonomifunktionen hos bolaget då alla nya skulder måste betalas direkt i samband med leverans eller i förskott. Därför är det viktigt att man har gjort ordentliga förberedelser och förstärkt ekonomifunktionen för att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen.

Efter cirka 3 veckor: Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträdet innebär att alla fordringsägare bjuds in till ett möte som hålls i tingsrätten där de får chansen att ställa frågor om rekonstruktionen. Här presenterar rekonstruktören planen för hur rekonstruktionen ska genomföras. Tingsrätten gör då en bedömning om huruvida planen för rekonstruktionen kan anses vara genomförbar eller ej. Därför är det viktigt att en majoritet av de största och viktigaste borgenärerna stöttar rekonstruktionsplanen som läggs fram.

Om det redan vid borgenärssammanträdet är tydligt att en för stor andel av borgenärerna är emot rekonstruktionen, kan tingsrätten göra bedömningen att det inte finns förutsättningar att genomföra en rekonstruktion. Om så är fallet upphör rekonstruktionen och bolagets verksamhet återgår till det normala. Med andra ord kan man likna det vid att tingsrättens initiala godkännande av rekonstruktionen är preliminärt fram till dess att fordringsägarna har fått säga sitt och tingsrätten har godkänt rekonstruktionen vid borgenärssammanträdet.

Efter 3 månader: Förlängning av rekonstruktion

En rekonstruktion får pågå i tre månader, men det finns möjlighet till förlängning med tre månader i taget i upp till ett år om det finns skäliga anledningar till det. Kraven på varför man behöver en förlängning blir hårdare för varje förlängningstillfälle. Den första förlängningen kräver särskilda skäl, medan den andra och den tredje förlängningen kräver synnerliga skäl.

Skäl till förlängning kan exempelvis vara att man inte har hunnit tjäna in de pengar som behövs för att kunna göra ett ackord, eller att man behöver ge fordringsägarna mer tid för att gå igenom och ta ställning till ett ackordsförslag.

Ackord och ackordsförhandling

Ett ackord är ett förslag från rekonstruktören om nedskrivningar av bolagets skulder till fordringsägarna. Ackord kan ske på två sätt: offentligt ackord och underhandsackord. I undantagsfall görs även ett så kallat moratorieackord, vilket innebär att bolaget betalar hela sin skuld i enlighet en bestämd återbetalningsplan.

Tre typer av ackord

När bolaget anses ha rekonstruerat sin verksamhet och därmed lyckats skapa en tillräckligt god kassalikvid igen, skickar bolaget in begäran om ackordsförhandling till tingsrätten. Det finns tre typer av ackord: offentligt ackord, underhandsackord och moratorieackord. Syftet med ackordsförhandlingen är att få fordringsägarna att acceptera en nedskrivning av skulderna. Domstolen fattar beslut om ackordsförhandling, bestämmer datum och skickar kallelse till de fordringsägare som har rösträtt.

Helst ska bolagets ställföreträdare närvara vid förhandlingen, tillsammans med rekonstruktören, för att kunna svara på frågor från fordringsägarna.

Offentligt ackord

Vid ett offentligt ackord meddelar rekonstruktören till domstolen vilka fordringsägare som omfattas av ackordet och hur stora deras fordringar är. Rekonstruktören redogör för det föreslagna ackordet, varefter fordringsägarna röstar för eller emot ackordet. Om ackordet får tillräckligt med röster som accepterar så tvingas övriga med i ackordet. Ett offentligt ackord görs enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Underhandsackord

Ett ackord kan ske genom underhandsackord. Det innebär en frivillig uppgörelse mellan bolaget och dess fordringsägare. Det finns inga formella krav på hur en sådan uppgörelse ska se ut, utan det är upp till de parterna själva att komma överens. Eftersom förhandlingarna inte måste följa några speciella regler eller ta hänsyn till andra fordringsägare kan det vara lättare att hitta en lösning som passar alla.

Moratorieackord

Moratorieackord innebär att hela skulden betalas istället för att skrivas ner. Istället ges en viss dispens för när betalningen ska ske. Själva betalningen kan sedan betalas vid ett och samma tillfälle eller delas upp på ett antal betalningar under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden bör dock begränsas till maximalt ett år.

Betalning och bokföring

Efter att ett ackord har fastställts skall bolaget betala enligt den föreslagna och fastställda betalplanen. Det som bolaget inte behöver betala blir en så kallad ackordsvinst, vilket skall införas i bokföringen.

Ta hjälp i tid

Den enskilt viktigaste faktorn för att en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Vänta inte för länge i förhoppningen om att saker ska lösa sig. Ta hjälp i tid, av någon som kan.

Vi hjälper ditt företag med ansökan om rekonstruktion

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer, men också experter inom andra områden som behövs för att få ordning på verksamheten.

Vi är experter på turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning, bolagsjuridik och lönegarantier. Vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Kontakta oss så kan vi hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen – från motgång till framgång.

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar

Plana anmäler DI till Allmänhetens medieombudsman

Företrädarna för Plana är bestörta över de grava anklagelser som Di publicerat...
Artiklar

3 sätt att lösa likviditetsproblem

Vad är likviditet? Likviditet, eller likvida medel, är de direkt tillgängliga medel...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.