fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Vad är rekonstruktion av företag?

sara-riano-9cnnqsg12I8-unsplash-scaled
PUBLICERAD: 10 januari, 2020
#Ekonomi #Rekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion är en juridisk process som är skapad för företag som i grunden är lönsamma men som av någon anledning hamnat i en temporär likviditetsbrist och inom kort inte kommer att kunna betala sina skulder.

Vad är syftet med rekonstruktion av företag?

Syftet med att utföra en rekonstruktion av ett företag är att ge företag som har en sund kärna, en chans att skapa stabilitet och lönsamhet igen. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Det sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och görs i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten.

Hur skyddas bolag i rekonstruktion?

Genom att ansöka om rekonstruktion ges företaget ett kraftfullt skydd mot konkurs, inkassoåtgärder och andra rättsverkningar, samt en lagstadgad rätt att skriva av stora delar av sina skulder samtidigt som bolaget får hjälp med löner från den statliga lönegarantin.

Rekonstruktion eller konkurs?

  • Konkurs betyder att ett företag som är på obestånd läggs ner för gott. Beslut om konkurs tas av tingsrätten som också utser en konkursförvaltare. En konkursförvaltare tar över företaget till dess att konkursförfarandet är klart.
  • Rekonstruktion av företag innebär att företaget får en andra chans. Rekonstruktion beslutas i tingsrätten som utser en rekonstruktör. En rekonstruktör tar dock inte över företaget som en konkursförvaltare, utan leder rekonstruktionen i nära samarbete med rekonstruktionsbolagets företrädare, leverantörer, myndigheter och banker.

Läs mer om skillnaderna mellan rekonstruktion och konkurs.

Vilka bolag ansöker om rekonstruktion?

Rekonstruktionsförfarandet gäller i princip alla aktiebolag med vissa undantag. Vilka företag eller branscher som i högre grad ansöker om rekonstruktion kan variera beroende på en mängd olika faktorer, men själva rekonstruktionsförfarandet är representerat av de flesta branscherna.

Marginalerna till att ett bolag hamnar i en svår ekonomisk situation kan vara väldigt små och alternativen att hitta en lösning är ofta begränsade. Det kan räcka med att en kund eller uppdragsgivare inte betalar i tid eller i värsta fall, inte betalar alls. Det kan också uppstå på grund av yttre omständigheter som tillfälligt förändrar företagets förutsättningar för att sälja sina produkter eller tjänster.

Styrelse och ledning har fortsatt ansvar

När rekonstruktionsansökan är beviljad skyddas bolaget under rekonstruktionen och får tid på sig att återhämta sig och genomföra eventuella förändringar. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten.

Vad gäller under rekonstruktion av företag?

Rekonstruktören

Rekonstruktören är en rådgivare och ska verka för att fordringsägarnas intresse inte åsidosätts eller att förhållandena mellan fordringsägarna rubbas. Den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt under en rekonstruktionsprocess och avtal fortsätter att gälla.

Betalningar

Processen innebär per automatik att bolaget ställer in betalningarna för alla skulder som har uppkommit före det datum som rekonstruktionsansökan godkänns. Det innebär att bolagens skulder från perioden före ansökan inte får betalas. Trots betalningsinställandet får inte leverantörer vägra leverans, men har rätt till förskott eller säkerhet för leveranserna.

Beställningar

Det motsatta gäller för alla nya beställningar från leverantörer – bolaget får inte dra på sig nya skulder under processen och måste därför tillse att alla nya beställningar betalas, som förskott eller vid leverans. Syftet med betalningsinställandet är att ge bolaget tid, lagligt skydd och andrum för att lösa sina utmaningar.

Vad händer efter ansökan om rekonstruktion?

När ansökan om rekonstruktion har godkänts av tingsrätten, påbörjas rekonstruktionen, vilket innebär två drastiska förändringar för bolagets skulder:

1. Rekonstruktion – Skulder

Bolaget får inte betala några skulder som har uppkommit före det datum som rekonstruktionsansökan har godkänts av tingsrätten. Nya tjänster och leveranser betalas däremot direkt, i samband med leverans, eller i förskott.

2. Rekonstruktion – Lönegaranti

Vid en rekonstruktion, träder den statliga lönegarantin kraft, vilket gör att bolagets personalkostnader minskar drastiskt då staten betalar ut upp till fyra prisbasbelopp motsvarande 189 200 kronor (2020) per anställd.

LÄS MER! Lönegaranti vid konkurs – Så funkar det!

Borgenärssammanträde

Efter 3-5 veckor från rekonstruktionsbeslutet, brukar ett borgenärssammanträde hållas i tingsrättens lokaler dit alla fordringsägare bjuds in. Då presenteras en rekonstruktionsplan med förslag på hur bolagets finansiella ställning ska kunna förbättras genom rekonstruktionen. Borgenärerna får då en möjlighet att yttra sig.

Ackord

En ackordsuppgörelse är en nedskrivning av rekonstruktionsbolagets skulder och kan ske antingen genom ett så kallat underhandsackord eller genom ett offentligt ackord. Skulderna kan skivas ned med upp till 75 procent, den återstående skulden (ackordet) kan alltså uppgå till minst 25 procent av den ursprungliga skulden.

Underhandsackord och offentligt ackord

Ett underhandsackord kräver att 100 procent av borgenärerna tillstyrker det föreslagna ackordet, men oftast avslutas rekonstruktioner genom ett offentligt ackord som beslutas av tingsrätten. Vid ett offentligt ackord krävs endast 60-75 procent av rösterna, beroende på vilken nedskrivning man vill göra.

Avbetalningsplan på den nedskrivna skulden

En ackordsuppgörelse är i grunden en avbetalningsplan på den nedskrivna skulden. Inom ramen för rekonstruktionsförfarandet får bolaget föreslå en avbetalningsplan på upp till tolv månader. Avbetalningsplanen träder i kraft den dag då ackordet verkställs.

LÄS MER! Vad behöver du göra om du har fått en underrättelse om offentlig ackordsförhandling.

Rekonstruktion – hur länge håller det på?

En rekonstruktion pågår i normala fall i tre till sex månader, men i särskilda fall finns det möjlighet till förlängning i upp till ett år, med tre månader i taget. Teoretiskt sett kan en rekonstruktion med tillhörande avbetalningsplan således pågå i upp till två år. Betalning av ett ackord skall alltid vara bättre än alternativet, som ofta är konkurs.

Varför gör man rekonstruktion?

En rekonstruktion är ett sätt att rädda ett företag som i grund och botten har en sund och lönsam verksamhet, men som har drabbats av en tillfällig likviditetsbrist och därmed riskerar att tvingas i konkurs om ingenting görs.

Långsiktig möjlighet att utveckla bolaget

Genom att genomföra en rekonstruktion så kan bolaget utveckla de delar av bolaget som har störst affärspotential och därmed kan bolaget leva vidare på lång sikt. Rekonstruktionen genomförs också för att säkerställa att leverantörer, långivare och Skatteverket ska få betalt samt för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt.

Lyckad rekonstruktion – det bästa alternativet

Även om fordringsägare inte får hela sin fordring betald, och alla arbetstillfällen inte alltid går att rädda, är en lyckad rekonstruktion alltid ett bättre alternativ sett till helheten jämfört med konkurs. Då avvecklas hela bolaget och ingenting blir kvar – till någon.

Vem kan genomföra en rekonstruktion?

  • Skulderna är större än kassan
    För att få genomföra en rekonstruktion krävs det att bolagets skulder är större än kassan, det vill säga att bolaget i närtid inte kommer att kunna betala sina förfallna skulder. Ofta kommer det till en punkt där man riskerar att inte klara av att betala ut lönerna den 25:e eller arbetsgivaravgifterna den 12:
  • Möjlighet att vända den ekonomiska situationen
    Det räcker inte med att bara ha ekonomiska problem för att beviljas rekonstruktion. Det krävs även att verksamheten har möjlighet att vända den ekonomiska situationen samt att det finns en plan för att skapa en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

För att göra detta krävs det dels att de svårigheter som företaget befinner sig i bedöms vara av övergående natur och att bolaget därmed har en sund underliggande verksamhet i grunden.

Det krävs i regel också att bolaget genomför affärsmässiga förändringar. Dessa förändringar kan exempelvis innebära att företaget avvecklar delar av verksamheten som inte är lönsamma eller att det gör rejäla åtstramningar av delar som man väljer att fortsätta satsa på. Kostnadsbesparingar är en väldigt viktig del för att på kort sikt få ordning på kassaflödet.

Ta hjälp i tid

Den enskilt viktigaste faktorn för att en rekonstruktion ska lyckas är tiden. Vänta inte för länge, i förhoppningen om att saker ska lösa sig. Ta hjälp i tid, av någon som kan.

Vi på Plana har gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag i ekonomisk stress. Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna rekonstruktörer, men också experter inom andra områden som behövs för att få ordning på verksamheten. Vi är experter på turnarounds, affärsutveckling, ekonomistyrning, bolagsjuridik och lönegarantier. Vi är med andra ord väl rustade för att hjälpa ditt företag att komma igen och åter bli lönsamt. Kontakta oss, så kan vi hjälpa ditt företag att ta sig igenom krisen – från motgång till framgång.

Behöver ni hjälp med företagsrekonstruktion? Med vår expertis kan vi hjälpa er att vända motgång till framgång.

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Frågor & Svar

Hur fungerar personlig borgen?

Att ta ett företagslån är ett snabbt sätt att bättra på firmans...
Frågor & Svar

Vad händer om jag inte kan betala företagets fakturor?

I skakiga tider kan det hända att företag får problem med likviditeten.

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.