Background Image

Likvidation

Vi hjälper svenska företag med likvidation

Avsluta bolag – Likvidation

Ett bolag kan likvideras eller försättas i konkurs. Vid en likvidation betalas samtliga skulder och tillgångarna delas ut till aktieägarna. En konkurs inträffar när bolaget inte har pengar att betala sina skulder. En likvidation är ett bra sätt att avsluta ett bolag. Att likvidera aktiebolag är en tidskrävande process som innebär en hel del arbete, ofta tar likvidationsprocessen över 6 månader och du kan inte tillgodogöra dig bolagets kapital förrän likvidationen är avslutad. Att likvidera ett aktiebolag är idag ett mycket vanligt och bra sätt för aktieägarna att avsluta ett bolag. Aktiebolaget avslutas genom att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket.

Vi kan erbjuda likvidation för Ert bolag till fast pris och den tar ca 6-7 månader att genomföra.

Likvidation

Viktiga sakerna att tänka på vid en likvidation av aktiebolag.