fbpx
GÖR VÅRT REKONSTRUKTIONSTEST HÄR
010 - 179 49 49
info@plana.se

Regeringens omställningsstöd – bra att veta

omställningsstöd
PUBLICERAD: 12 november, 2020
#Corona #Ekonomi

Vi guidar dig igenom allt som du behöver veta kring regeringens nya beslut om omställningsstöd till följd av Covid-19.

 1. Regeringens nya omställningsstöd 2020
 2. Förlängt anstånd
 3. Förlängd korttidspermittering

1. Regeringens nya omställningsstöd 2020

För att ha haft rätt till omställningsstödet för perioden mars-juli 2020, behöver ett företag uppfylla följande grundförutsättningar:

Omställningsstöd: mars-april 2020

Omställningsstödet för mars-april kunde ges till företag som hade minst 30 procent lägre omsättning under perioden mars-april 2020 än vad de hade under samma period år 2019.

Omställningsstöd delades ut med…

 • … maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna
 • … maximalt 150 miljoner kronor per företag

Observera! Ansökan om omställningsstöd för denna period är nu stängd.

Omställningsstöd: maj-juli 2020

Det nya omställningsstödet för perioden maj-juli 2020 liknade det som betalades ut under mars och april. Det fanns två väsentliga skillnader:

 1. Kraven på tappad omsättning
 2. Maxbeloppet som kunde betalas ut

Eftersom nivåerna skiljer sig åt månaderna emellan delas de upp i två perioder; en för maj samt en för juni och juli. Detta innebär följande:

Omställningsstöd maj 2020

Omställningsstöd ges med…

 • … maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna
 • … maximalt 75 miljoner kronor per företag

Omställningsstöd juni-juli 2020

Ersättning ges med…

 • … maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna
 • … maximalt 8 miljoner kronor per företag

Detta innebär att företagen alltså behöver göra två separata ansökningar om de ska ha rätt till stöd för hela perioden maj-juli 2020.

När ansökan blir beviljad finns pengarna på företagets konto inom en vecka om den är korrekt ifylld och företaget är berättigade till omställningsstödet.

Omställningsstöd – krav

De krav som företagen behöver uppfylla för att ha rätt till omställningsstödet inkluderar följande:

 • Redovisad nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret
 • Omställningsstödet kan vara minst 5 000 kronor
 • Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar under perioden med omställningsstöd
 • Företaget får inte ha några ekonomiska svårigheter (bedömningen görs vid två tillfällen; den 29 februari 2020 samt vid prövningen av ansökan)
 • Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först
 • Företag inom jordbruk, fiske eller vattenbruk är ej berättigade till stöd för perioden juni-juli 2020

De företag som uppfyller dessa krav är också berättigade till omställningsstöd för maj, juni och juli om nedanstående krav uppfylls.

 • Minskad nettoomsättning jämfört med samma period under föregående år med mer än 40 procent för stödperioden maj 2020 eller mer än 50 procent för stödperioden juni-juli 2020*.
 • Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer, krävs ett yttrande från revisor. Ett företag kan då också få stöd för de administrativa kostnader som de har för att göra ansökan. Stödbeloppet för de administrativa kostnaderna får uppgå till maximalt 10 000 kronor.
 • Ett företag kan endast få stöd för fasta kostnader såsom hyra, leasing eller andra verksamhetsrelaterade, fasta kostnader.

* Ansökan om omställningsstöd för stödperioden maj-juli 2020 är öppen till och med den 30 november 2020.

Observera! Den minskade omsättningen ska ha varit till följd av Covid-19 (coronaviruset).

Omställningsstöd augusti-december 2020

Förlängningen av omställningsstödet från månaderna augusti till december 2020 kommer att delas upp i två perioder; augusti-oktober 2020 samt november-december 2020. Under perioden augusti-oktober kommer stödet att ges till företag som har tappat minst 40 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period år 2019. För perioden november-december ska tappet ha varit minst 30 procent. För både perioderna ges ersättning med…

 • … maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna
 • … maximalt 30 miljoner kronor per företag

Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen först aviserade om att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer att kunna använda stödet.

Observera! Även företag som är föremål för företagsrekonstruktion kan beviljas omställningsstöd. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida: ”Särskilt om ekonomiska svårigheter”.

Omställningsstöd – hur mycket? Räkna med vårt exempel

Omställningsstöd för maj 2020

Grundförutsättningar för omställningsstöd:

 • Redovisad nettoomsättning med minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret
 • Den minskade omsättningen är till följd av Covid-19
 • Minskad nettoomsättning jämfört med maj 2019 är mer än 40 procent

Företagets förutsättningar:

 • Det totala omställningsstödet kan max vara 75 procent
 • Minskad omsättning jämfört med maj 2019 är 50 procent
 • Totala fasta kostnader: 250 000 kronor
 • Total tidigare ersättning: 0 kronor

Formel för att räkna ut omställningsstödet för maj 2020:
0,75 x 0,50 x 250 000 – 0 = 93 750 kronor i omställningsstöd för maj.

Redovisa omställningsstödet i deklarationen

Omställningsstödet är ett näringsbidrag och tas upp till beskattning i sin helhet under det beskattningsår då stödet beslutas.

Kan företaget behöva betala tillbaka pengar?

Omställningsstödet är ett stöd och inte ett lån eller ett uppskov, vilket innebär att det inte behöver återbetalas.

VIKTIGT! Var noggrann med ansökan!

Hela eller delar av beloppet kan krävas tillbaka om Skatteverkets granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte är berättigade till omställningsstödet. I sådant fall ska företaget dra av det återbetalda beloppet om stödet har tagits upp till beskattning. Beloppet ska dras av för det beskattningsår som företaget gör den faktiska återbetalningen.

Källa: Regeringen och Regeringskansliet.

2. Förlängt anstånd

Företag har nu möjlighet att ansöka om förlängt anstånd med skatteinbetalningar. Vi har samlat information om vad det är som gäller.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

 • Företagen har idag möjlighet att få anstånd med skatteinbetalningar fram till mars 2021
 • Möjligheten att få anstånd gäller exempelvis för inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms
 • Regeringen föreslår nu att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år
 • Företagen måste ansöka om förlängt anstånd och beviljas förlängning om inte ”särskilda skäl” talar emot det

3. Förlängd korttidspermittering 2021

Regeringen föreslår nu en förlängd tidsgräns för korttidspermittering. Vi har samlat all information som du behöver veta.

Förlängd korttidspermittering i upp till 7 månader

Korttidspermittering (också kallat korttidsarbete) kan idag beviljas som längst nio månader i följd. Regeringen kommer att föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

Detta innebär i praktiken att korttidspermitteringar som har beviljats under år 2020 kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till den 30 juni 2021.

 • Fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt att vara förstärkt jämfört med lagens ordinarie nivåer
 • I januari, februari och mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som omställningsstödet ligger på i år (2020)
 • Under april, maj och juni 2021 blir subventioneringsgraden 50 procent
 • För december 2020 är subventioneringsgraden 75 procent enligt befintliga lagar

Striktare hantering av ansökan om omställningsstöd

Förlängningen av korttidspermittering kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för omställningsstöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd samt att missbruk ska förhindras.

Regeringen kommer också föreslå att Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor.

 Källa: regeringen.se

OM PLANA

Plana grundades för 10 år sedan med idén att hjälpa ekonomiskt stressade bolag. Sedan dess har vi vuxit rejält, både i storlek och kompetens. Idag är vi ca 20 personer med expertis inom alla viktiga områden som behövs för att kunna vända motgång till framgång.

Relaterade artiklar

Artiklar

Plana anmäler DI till Allmänhetens medieombudsman

Företrädarna för Plana är bestörta över de grava anklagelser som Di publicerat...
Artiklar

3 sätt att lösa likviditetsproblem

Vad är likviditet? Likviditet, eller likvida medel, är de direkt tillgängliga medel...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.